แอตลาส คอปโก้ (ประเทศไทย) เปิดโครงการ Water for All สานต่อภารกิจสร้างความยั่งยืนให้กับโลก


รู้หรือไม่ว่า? มีคนกว่า 785 ล้านคนทั่วโลก ยังขาดการเข้าถึงน้ำสะอาด หรือ คิดเป็น 1 ใน 10 ของประชากร ไม่เพียงเท่านั้น ประชากรกว่า 884 ล้านคนทั่วโลก ไม่มีน้ำสะอาดดื่ม มากไปกว่านั้น วิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำเป็นความเสี่ยงอันดับที่ 5 ของโลกในแง่ของผลกระทบต่อสังคม ซึ่งประกาศโดย World Economic Forum ในเดือนมกราคม พ.ศ.2564 ฉะนั้นจึงปฏิเสธไม่ได้ว่า น้ำเป็นสิ่งสำคัญในการเติบโตทางเศรษฐกิจ การขจัดความยากจน และการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต

มร. ฮอสท์ ปีเตอร์ วูล์ฟกัง วาเซล รองประธานกลุ่มบริษัท แอตลาส คอปโก้ กล่าวว่า ด้วยความสำคัญดังกล่าว ทาง Atlas Copco Group หรือ กลุ่มบริษัท แอตลาส คอปโก้ ได้เปิดโครงการ Water for All ขึ้น โดยมี คุณแอนนา จาเค็นเบิร์ก บริงค์ รองหัวหน้าคณะผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสวีเดน พร้อมด้วย คุณซีซิลเลีย แซนด์เบิร์ค รองประธานอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลของกลุ่มบริษัท แอตลาส คอปโก้ และ คุณซานเจย์ ซาฟายา กรรมการผู้บริหารบริษัท แอตลาส คอปโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันเปิดงาน พร้อมพูดคุยกับสื่อมวลชนในประเด็นต่างๆ ถึงโครงการดังกล่าวได้อย่างน่าสนใจ

คุณซีซิลเลีย แซนด์เบิร์ค รองประธานอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลของกลุ่มบริษัท แอตลาส คอปโก้ เผยว่า เรื่องของน้ำเป็นหนึ่งปัจจัยที่สำคัญของโลก ซึ่งที่ผ่านมาโลกของเรากำลังเผชิญกับวิกฤตน้ำในหลากหลายด้าน และเพื่อเป้นส่วนหนึ่งของการสร้างความยั่งยืนให้กับโลกทางกลุ่มบริษัทฯจึงได้จัดทำโครงการ Water for All โดยมีเป้าหมายเพื่อคืนกำไรสู่สังคม ผ่านการส่งเสริมให้ทุกคนสามารถเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาด มีสุขาภิบาล และอนามัยรวมทั้งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

คุณซานเจย์ ซาฟายา กรรมการผู้บริหารบริษัท แอตลาส คอปโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เผยว่า เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้เริ่มทำโครงการดังกล่าวในประเทศไทย เป็นหนึ่งการขยายผลที่สำคัญ เพราะที่ผ่านมา Water for All เข้าถึงผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกในกว่า 50 ประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาจากการวิจัยพบว่าน้ำบาดาลกว่าหนึ่งในสามของประเทศไทยมีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน คุณภาพของน้ำบาดาลจะแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โดยบริเวณที่น้ำบาดาลมีคุณภาพต่ำที่สุด ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ โดยโครงการนี้จะเข้าไปช่วยเหลือและทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนต่อไปในอนาคตเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย

“โครงการ Water for All ถือเป็นหนึ่งการพัฒนาและการเข้าถึงแหล่งน้ำที่สะอาด สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Delopment Goals – SDGs)ที่องค์กรสหประชาชาติประจำประเทศไทยได้กำหนดไว้เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ช่วยให้มีระบบนิเวศที่ดี และเป็นพื้นฐานการดำรงชีวิต และในวันนี้ประเทศไทยเป็นอีกประเทศที่ได้รับโอกาส เราเชื่อว่า การทำงานร่วมกันของโครงการฯ จะยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้กับคนไทยได้ดีขึ้นต่อไป” คุณซานเจย์ กล่าวทิ้งท้าย


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *