อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประกาศรีแบรนด์งานฟู้ดแอนด์โฮเทล เป็น ฟู้ดแอนด์ฮอสพิทาลิตี้ ไทยแลนด์ 2022รับเทรนด์ธุรกิจใหม่ เพิ่มโซน-ย้ายที่จัด-ขยายพื้นที่ครอบคลุมกลุ่มท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหารและการบริการ รับธุรกิจฟื้น รัฐเตรียมเปิดประเทศ


ยักษ์อีเว้นท์ระดับโลก อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประกาศรีแบรนด์งานฟู้ดแอนด์โฮเทล ไทยแลนด์ ครั้งใหญ่ เป็นงานฟู้ดแอนด์ฮอสพิทาลิตี้ ไทยแลนด์ 2022 จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 21 – 24 กันยายน 2565 สถานที่จัดงานใหม่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ รับเทรนด์และการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ พร้อมขยายขอบเขตการจัดงานครอบคลุมครบกลุ่มท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหารและธุรกิจบริการ เพิ่ม 2 โซนใหม่ ร้านอาหารและบาร์ กาแฟและเบเกอรี่  ล่าสุดสมาคมภัตตาคารไทยและสมาคมบาริสต้าไทย ประกาศความร่วมมือร่วมจัดงานฯ พร้อมแนะผู้ประกอบการเร่งปรับตัวรับธุรกิจฟื้นตัว มั่นใจภาครัฐเตรียมเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวเพิ่มแน่

          นายสรรชาย นุ่มบุญนำ ผู้จัดการทั่วไป อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ผู้จัดงานแสดงสินค้าระดับโลก เผยถึงการรีแบรนด์ครั้งใหญ่ของการจัดงานฟู้ดแอนด์โฮเทล ไทยแลนด์ โดยเปลี่ยนชื่อเป็นงานฟู้ดแอนด์ฮอสพิทาลิตี้ ไทยแลนด์ 2022 ว่า งานฟู้ดแอนด์โฮเทล ไทยแลนด์ จัดต่อเนื่องมาตลอด 27 ปี ประสบความสำเร็จทั้งด้านจำนวนและคุณภาพของผู้ร่วมชมงานและผู้จัดแสดงงานจากทั่วโลก จนกลายเป็นงานแสดงสินค้าสำคัญของภูมิภาคเอเชียในกลุ่มธุรกิจอาหาร ท่องเที่ยว โรงแรม แต่เพื่อให้การจัดงานครอบคลุมที่เกี่ยวข้องอย่างกลุ่มธุรกิจบริการ สปา โรงพยาบาล ค้าปลีก โลจิสติกส์ ฯลฯ ที่ขยายตัวและเติบโตอย่างรวดเร็วช่วงหลายปีที่ผ่านมา การปรับเปลี่ยนครั้งนี้จึงมีความสำคัญพร้อมไปกับพัฒนาการจัดงานฯ ให้ตอบสนองกับเทรนด์ธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มขึ้น โดยสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นพร้อมกับรีแบรนด์ครั้งนี้มีทั้งการเพิ่มโซนจัดแสดงงานใหม่ 2 โซน คือ โซนธุรกิจกาแฟและเบเกอรี่ (Coffee & Bakery Thailand) โซนธุรกิจร้านอาหารและบาร์ (Restaurant & Bar Thailand)  การเปลี่ยนสถานที่จัดงานใหม่เป็น ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งสะดวกในการเดินทางเข้าชมงานมากขึ้น และมีพื้นที่จัดแสดงงานถึง 10,000 ตารางเมตร

พร้อมทั้งการเพิ่มขึ้นของการจัดแสดงและพาวิลเลี่ยนนานาชาติ ซึ่งขณะนี้มีการตอบรับเข้าร่วมงานเบื้องต้นแล้ว 2 พาวิลเลี่ยน จากประเทศญี่ปุ่นและอิตาลี กว่า 20 บริษัท และคาดว่าจะมีเพิ่มขึ้นจากอีกหลายประเทศอย่างแน่นอน รวมถึงกิจกรรมการฝึกอบรม การประชุมและสัมมนาจากสมาคมพันธมิตรกว่า 20 องค์กร การแข่งขัน การประกวด ฯลฯ และไฮไลท์การจัดแสดงสินค้าและบริการจากกว่า 300 บริษัทชั้นนำทั่วโลก จึงเป็นโอกาสอันดีของผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ผู้ให้บริการและผู้ประกอบการในกลุ่มวัตถุดิบอาหาร อุปกรณ์เครื่องใช้ในร้านอาหารและธุรกิจบริการ ผู้พัฒนาเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์-ซอฟต์แวร์และผู้บริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรมและบริการ จะเข้ามาร่วมจัดแสดงงานฯ เนื่องจากสามารถพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนและเจรจาการค้ากับเจ้าของกิจการ นักธุรกิจ นักลงทุนตัวจริงได้โดยตรง

ส่วนแนวโน้มของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหารและบริการในปีนี้ มีทิศทางที่ดีขึ้น โดยฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่อง จากการที่ผู้ประกอบการธุรกิจกลับมาเปิดให้บริการได้เกือบ 100%  รวมถึงมาตรการผ่อนคลายและลดข้อจำกัดการเดินทางจากต่างประเทศของภาครัฐที่เปิดรับนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวมากขึ้น ทำให้คาดว่าไตรมาส 3 และ 4 จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน ผู้ประกอบการจึงต้องเตรียมความพร้อมในทุกส่วนอย่างเต็มที่ ซึ่งงานฟู้ดแอนด์ฮอสพิทาลิตี้ ไทยแลนด์ 2022 เป็นตัวช่วยสำคัญและครบวงจรที่สุด ที่จะทำให้ธุรกิจปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว ไปพร้อมกับเทรนด์ธุรกิจใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้น

          ด้านนางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย กล่าวถึงภาพรวมของธุรกิจร้านอาหารและความร่วมมือในการจัดงานฟู้ดแอนด์ฮอสพิทาลิตี้ ไทยแลนด์ 2022 ว่า ธุรกิจร้านอาหารกว่า 4 แสนราย ถือว่าได้รับโอกาสที่ดีจากการช่วยเหลือของภาครัฐมาโดยตลอดและยังดำเนินธุรกิจได้แม้ในสถานการณ์โควิด ซึ่งขณะนี้กำลังมีการฟื้นตัว เพราะผู้บริโภคต้องการกลับมาใช้ชีวิตในภาวะปกติ แต่ปีนี้ผู้ประกอบการยังต้องระวังอีกหลายเรื่อง ทั้งการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการประกอบธุรกิจและต้นทุนวัตถุดิบ รวมถึงสถานการณ์โควิดที่เป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลง อาทิ พฤติกรรมผู้บริโภคที่สั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน เดลิเวอรี่ การเกิดขึ้นของ Cloud Kitchen ฯลฯ

นอกจากนั้น ยังมีการแข่งขันที่สูงเฉพาะปี 64 มีคนเข้าสู่ธุรกิจอาหารประมาณแสนราย ซึ่งอาจเริ่มต้นจากครัวในบ้าน (Home Kitchen) แต่เมื่อประสบความสำเร็จก็ต้องมีการยกระดับเทคโนโลยี อุปกรณ์ เครื่องมือให้เหมาะสมกับธุรกิจให้เร็วขึ้น ได้มาตรฐานขึ้น โดยใช้แรงงานน้อย ผู้ประกอบการที่แข็งแรงเท่านั้นจึงจะยืนอยู่ในธุรกิจนี้ได้ งานฟู้ดแอนด์ฮอสพิทาลิตี้ ไทยแลนด์ 2022 จึงเป็นคำตอบและมีความสำคัญต่อผู้ประกอบการร้านอาหารอย่างมาก ทางสมาคมฯมีการร่วมจัดงานมาตลอด 15 ปี โดยการจัดงานทุกครั้งเป็นเหมือนจุดนัดพบของผู้ประกอบการจากทั่วประเทศ ที่จะมาอัปเดทเทรนด์ ความรู้ใหม่ๆ วัตถุดิบ อุปกรณ์ เทคโนโลยี การประชุม สัมมนา ที่มีครบจบในที่เดียว ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีโซนธุรกิจร้านอาหารและบาร์ (Restaurant & Bar Thailand) ที่จัดขึ้นใหม่ ทางสมาคมฯ เองก็ได้จัดเตรียมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายไว้ให้กับผู้ร่วมงานอีกด้วย

ด้านนายมีชัย อมรพัฒนกุล นายกสมาคมบาริสต้าไทย เปิดเผยเพิ่มเติมถึงแนวโน้มของธุรกิจกาแฟและร้านกาแฟว่า สถานการณ์โควิดส่งผลให้ภาพรวมตลาดกาแฟในไทยอยู่ในระดับคงที่ จากในภาวะปกติที่การเติบโตประมาณ 3-5% และมีมูลค่ารวมอยู่ที่ประมาณ 60,000 ล้านบาท ซึ่งปีนี้ตลาดกาแฟนอกบ้านคาดว่าจะกลับมาเติบโตจกาการกลับมาใช้ชีวิตปกติมากขึ้นของคนไทย โดยสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องเฝ้าระวัง คือ สถานการณ์โควิดที่ยังไม่หมดไป ต้นทุนการดำเนินธุรกิจที่พุ่งสูงขึ้น ทั้งเมล็ดกาแฟสาร อุปกรณ์ และการบริหารจัดการ รวมถึงการแข่งขันของตลาดกาแฟและร้านกาแฟที่เข้มข้นมากขึ้น

การเยี่ยมชมงานฟู้ดแอนด์ฮอสพิทาลิตี้ ไทยแลนด์ 2022 จึงเป็นช่องทางหนึ่งที่ดีต่อการพัฒนาธุรกิจและผู้สนใจ โดยทางสมาคมฯ ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานอย่างเต็มที่ ซึ่งในปีนี้จะมีโซนธุรกิจกาแฟและเบเกอรี่ (Coffee & Bakery Thailand) เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก เป็นโซนที่รวมสินค้า อุปกรณ์ บริการ และผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟและธุรกิจกาแฟที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้

และคำแนะนำเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจต่อไปได้ รวมถึงมีกิจกรรมการแข่งขันสำคัญ 2 รายการ คือ การแข่งขันศิลปะบนถ้วยกาแฟ (Thailand National Latte Art Championship (TNLAC) และ การสร้างสรรค์เครื่องดื่มจากกาแฟ (Thailand National Coffee in Good Spirits Championship (TNCIGS) ) เพื่อหาตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันเวทีระดับโลกอีกด้วย

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าและผู้สนใจรายละเอียดการจัดงาน ฟู้ด แอนด์ ฮอสพิทาลิตี้ ไทยแลนด์ 2022 มีกำหนดการจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 24 กันยายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ www.fhtevent.com ติดต่อ คุณสุภาภรณ์ อังศรีสุรพร อีเมล Supaporn.a@informa.com หรือ โทร.02-036-0500


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *