“รักษ์พงษ์” ปลุกพลังชาวชุมชน 2 ล้านคนทั่วกรุง พัฒนาชุมชนแออัดสู่แหล่งท่องเที่ยว ดัน “ชุมชนคลองพลับพลา” โมเดลต้นแบบ


“รักษ์พงษ์” ปลุกใจชาวชุมชน 2,000 แห่งทั่วกรุงเทพฯ 2 ล้านคน ลุกขึ้นสู้เพื่อตัวเองผ่านต้นแบบ “ชุมชนคลองพลับพลาโมเดล”

นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ประธานมูลนิธิรวมพัฒน์

วันที่ 16 มี.ค. 65 นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ประธานมูลนิธิรวมพัฒน์ และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้เปิดต้นแบบโครงการพัฒนาชุมชนแออัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวใน กรุงเทพฯ ซึ่งมีชุมชนรวมกว่า 2,000 แห่ง และประชากรกว่า 2 ล้านคน ทั่วกรุงเทพฯ

นายรักษ์พงษ์ กล่าวถึงความตั้งใจในการริเริ่มโครงการนี้ว่า อยากให้ผู้คนได้รับรู้และ ให้ความสำคัญให้มากขึ้นถึงชุมชนที่อยู่คู่กรุงเทพฯ มาอย่างช้านานกว่า 2,000 แห่ง จนถึงปัจจุบันนี้มีผู้คนที่ อาศัยและใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนดังกล่าวกว่า 2 ล้านคน โดยในอดีตชุมชนก็เปรียบเสมือนหมู่บ้านตามต่างจังหวัดใน ปัจจุบัน แต่ภายหลังจากกรุงเทพฯได้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมเพื่อรองรับการพัฒนาที่เกิดขึ้นตาม กระแสโลกาภิวัฒน์ หน่วยปกครองที่เรียกว่าหมู่บ้านในกรุงเทพฯ ก็ต้องถูกยกเลิกไป แล้วตั้งหน่วยปกครองใหม่ ที่เรียกว่า ชุมชน ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่จากท้องนาอันเป็นพื้นที่ทำมาหากินดั้งเดิมของคนใน ชุมชน ก็ถูกเปลี่ยนให้เป็นกลุ่มตึกสูงระฟ้า เพื่อรองรับการอยู่อาศัยและแสวงโอกาสของหมู่คนจากต่างชาติและ ต่างจังหวัด แล้วก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อผู้คนที่ไม่รู้ความเป็นมา จนมองว่า “ชุมชน” คือ “ชุมชนแออัด” หรือ “สลัม” เสียด้วยซ้ำ

หนักไปกว่านั้น อาจเข้าใจผิดจนมองคนในชุมชนเป็น “ผู้รุกรานจากต่างถิ่น” ทั้งๆ ที่ “ผู้คนใน ชุมชน คือ ผู้ที่อยู่อาศัยคู่กรุงเทพฯ มาตั้งแต่ดั้งเดิมอย่างแท้จริง” ดังนั้น “พื้นที่ชุมชน” จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อันซึมซับเอาภูมิปัญญาและวิถีชีวิต ของพื้นที่ต่างๆ ใน กรุงเทพฯ ไว้มาอย่างช้านาน เหมาะสำหรับผู้คนที่อยากเรียนรู้ถึงที่มาเพื่อค้นหาถึงแนว ทางการสืบสานสร้างมูลค่าต่อยอดให้กับสังคมไทยสืบไป จากรากเหง้าภูมิปัญญาดั้งเดิมอันนับเป็นของหายาก และทรงคุณค่าในระดับโลก ตลอดจนมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นในทุกวัน

สำหรับชุมชนคลองพลับพลา อันเป็นชุมชนต้นแบบที่เราต้องการจะพัฒนาให้เป็นที่รู้จัก เพื่อสร้างให้ เกิดการท่องเที่ยวอันเป็นช่องทางหนึ่งที่จะทำให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยชุมชนนี้มีวิถีที่น่าสนใจน่า เรียนรู้ ทั้งในเรื่องวิถีไก่ชน การพัฒนางานจักสานชุมชน การจัดสวนสมุนไพรประจำชุมชน การหาปลาเพื่อเป็น อาหารด้วยวิธียกยอ ซึ่งไม่คิดว่าจะพบได้กลางกรุงเทพฯ อีกทั้งยังสามารถทดลองทำพลับพลา DIY ได้ด้วย ตนเอง ตลอดจนลิ้มลองเมนูอาหารจาก Chef Table รสเลิศประจำชุมชนอีกด้วย

“อยากฝากให้พี่น้องชาวชุมชนอีก 2,000 แห่ง ได้ตระหนักถึงความผิดหวังและคำสัญญาที่ เลื่อนลอย อันเกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ แล้วควรเลิกฝากความหวังไว้กับคนอื่น หรือแม้กระทั่งทีม ของผมเองได้แล้ว ในเมื่อพลังที่แท้จริงอยู่ในมือ 2 ล้านเสียงของพวกท่าน ซึ่งมากกว่าคะแนนเสียงของผู้ชนะ การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้เสียด้วยซ้ำ แม้หากพวกท่านยังไม่พร้อมจะส่ง ผู้แทนหรือหาผู้นำเพื่อลงแข่งขันเป็นผู้ว่าฯเอง ท่านก็ยังสามารถเรียก ผู้สมัครที่ตอนนี้อยากเป็นผู้ว่าฯมาต่อรอง เสียตั้งแต่วันนี้ เพื่อให้เค้ารับปากแล้วให้คำมั่นสัญญาต่อหน้าสื่อมวลชนตามความต้องการของท่านก่อนที่เค้าจะ เป็นใหญ่เป็นโตแล้วลืมท่านอีกในอนาคต”นายรักษ์พงษ์ กล่าว


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *