ชวนอุดหนุนสินค้าชาวบ้านกับงาน “โครงการสนับสนุนเพื่อพัฒนาสินค้าและส่งเสริมอาชีพ”


ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค เชิญสัมผัสบรรยากาศ พร้อมสนับสนุนเพื่อพัฒนาสินค้าและส่งเสริมอาชีพจังหวัดปทุมธานี กับงาน “โครงการสนับสนุนเพื่อพัฒนาสินค้าและส่งเสริมอาชีพ” ภายในงานประกอบไปด้วยของใช้ ของดี ของเด่นมากมาย อาทิ ข้าวแช่ชาววัง ข้าวเกรียบว่าว เมี่ยงคำ ปลาแดดเดียว ผักปลอดสารพิษ ไข่ไก่อารมณ์ดี และของใช้จากงานฝีมือชาวบ้านต้นตำรับ  ตั้งแต่วันที่ 16-20  มีนาคม 2565 ชั้นจี อะไลฟ์พาร์คฮอลล์ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค

          “โครงการสนับสนุนเพื่อพัฒนาสินค้าและส่งเสริมอาชีพ” จัดขึ้นเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของชุมชนทุกระดับให้สามารถมีรายได้ รวมทั้งเสริมสร้างประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์จังหวัดปทุมธานีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักผลิตภัณฑ์ของจังหวัดปทุมธานี และเป็นการขยายตลาดในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภค เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตเพิ่มขึ้น สนับสนุนช่องทางตลาด เพิ่มโอกาสให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายในงานพบกับสินค้าทั้งของกิน ของใช้มากมาย มากกว่า 150 ร้านค้าดัง อาทิ  ข้าวแช่มอญเมืองปทุมธานี, ข้าวเกรียบมอญโบราณ, หมูทุบเมืองปทุม, ปลาดุกแดดเดียว, ขนมเบื้องมอญโบราณ, ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง, ผักสลัดปลอดสารพิษ, กาละแม และของใช้หัตถกรรมงานฝีมือจากชาวบ้าน

          ช้อปเพลินกับสินค้าชาวบ้าน สนับสนุนสินค้าคนไทย “โครงการสนับสนุนเพื่อพัฒนาสินค้าและส่งเสริมอาชีพ” ตั้งแต่วันที่ 16-20  มีนาคม 2565 ชั้นจี อะไลฟ์พาร์คฮอลล์ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *