ทิพยประกันภัย ร่วมกับ OR มอบความห่วงใย พิเศษสำหรับลูกค้า คาเฟ่ อเมซอนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565


บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR มอบความห่วงใย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการเดินทางท่องเที่ยวและเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ท่องเที่ยวเดินทางอย่างอุ่นใจ สำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการ คาเฟ่ อเมซอน พิเศษเมื่อซื้อเครื่องดื่มชนิดใดก็ได้ จำนวน 1 แก้ว ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2565 – 30 เมษายน 2565 สามารถ Scan QR Code บนสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์ประกันภัยอุบัติเหตุฟรี ณ คาเฟ่ อเมซอน ที่ร่วมรายการ จำนวน 100,000 สิทธิ์ ระยะเวลาความคุ้มครอง 30 วัน (นับจากวันที่ลงทะเบียน) โดยจะได้รับความคุ้มครองจากอุบัติเหตุ ในวงเงินสูงสุดจำนวน 100,000 บาท (รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์)


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *