แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จัดอบรมโครงการไตรภาคี รุ่นที่ 9 ประจำปี 2565ด้วยนวัตกรรมสีพ่นรถยนต์ โครแมกซ์ พัฒนาทักษะช่างซ่อมสีรถยนต์มาตรฐานระดับโลก


บริษัท แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ ชมรมศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัยภาค 6 และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ดำเนินความร่วมมือในการผลิตบุคลากรช่างซ่อมรถยนต์ขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนช่างซ่อมฝีมือในด้านการซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ เพื่อให้เพียงพอและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดอุตสาหกรรมซ่อมบำรุง

สำหรับโครงการไตรภาคี เป็นโครงการความร่วมมือที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพ ได้เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะในสายวิชาชีพที่มีมาตรฐาน ด้วยเทคโนโลยีการจัดซ่อมที่มีความทันสมัย และได้มาตรฐานสากล เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองสู่การเป็นช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์มืออาชีพ ตลอดจนเพื่อให้ศูนย์ซ่อมฯ ในโครงการมีศักยภาพในการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทางแอ็กซอลตา ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ถึงวันนี้คือ รุ่นที่ 9 ประจำปี 2565 โดยจัดอบรมให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนาแก จ.นครพนม สาขาเทคนิคเครื่องกล ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมของแอ็กซอลตา สร้างความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์โครแมกซ์ ตลอดจนทักษะช่างซ่อมสีรถยนต์ พร้อมผลิตบุคลากรสู่ตลาดอย่างมืออาชีพ ได้มาตรฐานสากล ขับเคลื่อนประสิทธิภาพสูงสุด ในทุกขั้นตอนงานซ่อมสี


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *