โตแล้ว โตได้อีก!บ้านปูเปิดรับสมัครผู้ประกอบการ SE เพื่อพัฒนาความพร้อมกิจการในระยะขยายผลในโครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” ปีที่ 11


บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ สานต่อความมุ่งมั่นในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ภายใต้ความร่วมมือกับChangeFusion องค์กรไม่แสวงผลกำไรภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินหน้าบ่มเพาะและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมรุ่นใหม่ผ่าน “โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม (Banpu Champions for Change) หรือ BC4C” ในปีที่ 11 ของการดำเนินโครงการฯ โดยเพิ่มระดับความเข้มข้นของโครงการด้วย กระบวนการพัฒนาความพร้อมของกิจการในระยะขยายผล (Acceleration program) โปรแกรมพิเศษที่เปิดรับสมัครผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมเข้ามาร่วมพัฒนาความพร้อมของกิจการในระยะขยายผล นับเป็นการผนึกเครือข่ายของโครงการฯ ให้ผู้ประกอบการมีโอกาสในการพัฒนาข้อมูลนำเสนอกิจการ (Business profile) ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ และขยายพลังผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเสนอแผนธุรกิจกับนักลงทุนหรือผู้สนับสนุนเพื่อขยายการเติบโตให้กับธุรกิจ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 31 พฤษภาคมนี้

นายรัฐพล สุคันธี ผู้อำนวยการสายอาวุโส-สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ตลอด 10 ปีที่ผ่านมาของโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม เรามุ่งมั่นบ่มเพาะกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) ในระยะเริ่มต้นธุรกิจ และสร้างเครือข่าย SE ในประเทศไทยให้มีความแข็งแกร่ง แต่เรายังคงมองเห็นปัญหาของกลุ่มกิจการเพื่อสังคมที่อยู่ในระยะเริ่มสร้างรายได้หรืออยู่ระหว่างการสะสมทุน ด้วยองค์ความรู้ต่างๆ ที่ผู้ประกอบการเคยมีในช่วงเริ่มต้นธุรกิจนั้นเริ่มมีขีดจำกัดต่อการดำเนินงานในระยะขยายการเติบโตของธุรกิจ จึงเป็นที่มาของการริเริ่มกระบวนการพัฒนาความพร้อมของกิจการในระยะขยายผล หรือ Acceleration program เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในปีนี้ ภายใต้แนวคิด “Maximize the Impact – ผนึกเครือข่าย ขยายพลัง SE” ที่ขยายขอบเขตการดำเนินโครงการเพื่อสนับสนุนกิจการ SE ในระยะขยายผล ให้ความช่วยเหลือที่จำเพาะและเหมาะสมกับตัวกิจการกลุ่มนี้มากขึ้นในเชิงเทคนิคและเสริมประสบการณ์ พร้อมสร้างโอกาสในการพบเจอกับองค์กรหรือกลุ่มนักลงทุนที่จะสนับสนุนกิจการเหล่านี้ต่อไป เพราะเราเชื่อในศักยภาพของกิจการเหล่านี้ว่าเมื่อสามารถสร้างการเติบโตขึ้นมาเป็นธุรกิจที่มีมูลค่าระดับหนึ่งแล้ว พวกเขายังมีความพร้อมในการขยายธุรกิจเพื่อเติบโตและสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมต่อได้อีก”

โดยผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมที่สนใจสมัครเข้าร่วมAcceleration Program ในโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม (Banpu Champions for Change) รุ่นที่ 11 ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ได้แก่

  • เป็นกิจการเพื่อสังคมที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว
  • มีรายได้จากผลประกอบการในปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท
  • มีความต้องการการสนับสนุน และ/หรือการระดมทุน มูลค่า 1-5 ล้านบาท (ไม่จำกัดรูปแบบว่าเป็นการระดมทุนในรูปแบบหุ้นหริอเงินกู้)
  • เป็นกิจการที่มีสัญชาติไทย และมีผลการดำเนินงานส่งผลประโยชน์แก่ประเทศไทย โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการแก้ไขหรือพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
  • มีความมุ่งมั่นระยะยาวในการขยายการดำเนินงานของกิจการด้วยความยั่งยืนทางการเงิน (Innovation, Impact, Sustainability and Scalability)

ทางโครงการฯ จะทำการคัดเลือกผู้สมัครและสัมภาษณ์ขั้นต้น 10 กิจการ เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการคัดเลือกเพื่อเฟ้นหา 6 กิจการ ที่จะได้รับโอกาสทำงานร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์การดำเนินงานและพัฒนาข้อมูลของกิจการ (Business profile) เพื่อความพร้อมสำหรับการระดมทุน  รวมถึงรับคำแนะนำเพื่อการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานที่จำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรตามความเหมาะสมกับกิจการนั้นๆ จากนั้นโครงการจะจัดให้แต่ละกิจการได้มีโอกาสพบกับนักลงทุนหรือผู้สนับสนุนที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมหรือประเด็นของแต่ละกิจการ เพื่อให้เกิดโอกาสของความร่วมมือในการสนับสนุนต่อไปในอนาคต

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก www.facebook.com/banpuchampions

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 31 พฤษภาคมนี้

ดาวน์โหลดใบสมัครที่ https://drive.google.com/drive/folders/1jKPTmW0RqqsjtQNDCUiyD3Yc1nETm-qO?usp=sharing

สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 087-075-4815 หรือ banpuchampions@gpm_admin


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *