เตือนภัยชาวสวนปาล์มสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงพบหนอนปลอกเล็กระบาดเพิ่มช่วงเดือนเมษายน


นายศรุต  สุทธิอารมณ์  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  กรมวิชาการเกษตร  เปิดเผยว่า  จากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ขอให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันเฝ้าระวังการเข้าทำลายของหนอนปลอกเล็กซึ่งเป็นศัตรูพืชที่พบการระบาดได้ตลอดปี  โดยที่ผ่านมาจะพบการระบาดมากในช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์  แต่ปัจจุบันพบการระบาดของหนอนปลอกเล็กในสวนปาล์มน้ำมันทางภาคใต้ช่วงเดือนเมษายนเพิ่มขึ้น  โดยลักษณะการทำลายของหนอนปลอกเล็กจะแทะผิวใบ  กินตรงส่วนผิวใบเอามาทำปลอกหุ้มตัว ทำให้ใบแห้งเป็นสีน้ำตาล  และกัดทะลุใบเป็นรูและขาด แหว่ง ถ้ารุนแรงจะเห็นทางใบทั้งต้นเป็นสีน้ำตาลแห้งคล้ายใบไหม้  ทำให้ต้นชะงักการเจริญเติบโตผลผลิตลดลง 

วิธีการป้องกันกำจัดหากพบการระบาดเริ่มทำลายเล็กน้อย ให้ตัดทางใบที่หนอนกำลังกินมาเผาทำลาย  แต่หากอยู่ในพื้นที่การระบาดของด้วงงวงหรือด้วงสาคูไม่ควรตัดทางใบเพราะรอยแผลจะเป็นช่องทางเข้าทำลายของด้วงงวง  ให้พ่นเชื้อบีที (Bacillus thuringiensis) ทันที โดยใช้เชื้อบีที อัตรา 100 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมสารจับใบ 5 มิลลิลิตร พ่นให้ทั่วบริเวณใต้ใบและต้องพ่นในช่วงเช้าหรือเย็น  เพื่อหลีกเลี่ยงแสงยูวีที่จะทำลายเชื้อบีที  โดยใช้เครื่องพ่นที่ปรับความดันได้ไม่น้อยกว่า 30 บาร์ และพ่นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง ห่างกัน 5-7 วัน

กรณีพบการระบาดรุนแรง ใช้วิธีพ่นสารทางใบ โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่ง ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร  ดังนี้ ฟลูเบนไดเอไมด์ 20% WG อัตรา  5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร  คลอแรนทรานิลิโพรล 5.17% SC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร  สปินโนแสด 12% SC   อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร  ลูเฟนนูรอน 5% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร  หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรภายในพื้นที่เพื่อขอรับคำแนะนำในการป้องกันและกำจัดที่ถูกวิธีเพื่อป้องกันการะบาดที่รุนแรงต่อไปได้


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *