กองทัพภาคที่ 1 /กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 จัดโครงการร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 ณ อ่างเก็บน้ำทุ่งขามอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรีComments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *