การทำของใช้เองจะช่วยลดการบริโภคเกินความจำเป็นได้อย่างไร