กคช. เปิดงาน “การเคหะแห่งชาติเพื่อคนทั้งมวล”


เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานสั่นกระดิ่งเปิดงาน “การเคหะแห่งชาติเพื่อคนทั้งมวล” ภายใต้งานมหกรรมอารยสถาปัตย์ นวัตกรรมสุขภาพ และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 7 Thailand Friendly Design Expo 2023 พร้อมมอบประกาศนียบัติให้กับทูตอารยสถาปัตย์ 30 หน่วยงาน โดยมี นายกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และภาคีเครือข่ายเข้าร่วม ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *