การเคหะแห่งชาติเข้ารับรางวัล Compliance Award หน่วยงาน ที่ได้ดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นางวราพร จันทร์อำรุง ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เข้ารับรางวัล Compliance Award หน่วยงาน ที่ได้ดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จาก นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *