อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนของดาวน์โจนส์ (DJSI) อย่างต่อเนื่อง


บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกในดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ ระดับโลก (Dow Jones Sustainability World Index: DJSI World) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และสมาชิกในดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ กลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index: DJSI Emerging Markets) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ซึ่งการได้ร่วมเป็นสมาชิกอย่างต่อเนื่องนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ต่อหลักการด้านความยั่งยืน โดยยึดแนวปฎิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) อย่างเข้มแข็ง

อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับการจัดอันดับอยู่ในเปอร์เซ็นไทล์ที่ 92 จากบริษัทเคมีภัณฑ์ทั้งหมด 11 บริษัท ที่ได้รับคัดเลือกอยู่ในการจัดอันดับ จาก 89 บริษัทในอุตสาหกรรมเคมีที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการคัดเลือก ด้วยคะแนนการประเมินความยั่งยืนขององค์กร (CSA) ที่ 73 คะแนนจาก 100 คะแนน โดยคะแนนนี้สะท้อนถึงผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศของบริษัทฯ ในด้านการจัดการนวัตกรรม ซึ่งครอบคลุมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมด้านกระบวนการ และนวัตกรรมแบบเปิด ซึ่งเกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาร่วมกันกับองค์กรภายนอก เช่น ลูกค้า ซัพพลายเออร์ เจ้าของแบรนด์ และสถาบันการศึกษา นอกจากนี้ยังยกย่องความสำเร็จของบริษัทฯ ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ความทนทานและความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ การจัดการขยะพลาสติกและการรีไซเคิล ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร และการมีส่วนร่วมในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs

ยาช โลเฮีย ประธานคณะกรรมการด้านการดำเนินงานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล อินโดรามา เวนเจอร์ส กล่าวว่า “เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมเป็นสมาชิกอยู่ในดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ต่อเนื่องอีกปี ซึ่งเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำ ความเป็นเลิศ และการบุกเบิกแนวทางด้านความยั่งยืนและนวัตกรรมของเรา ความทุ่มเทของเราในการจัดการกับความท้าทายระดับโลก และการมีส่วนร่วมในอนาคตที่มีความหมุนเวียนมากขึ้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลง โดยความสำเร็จครั้งสำคัญนี้เน้นยำถึงวัตถุประสงค์ขององค์กรเราในการ “ร่วมกันยกระดับเคมีภัณฑ์เพื่อโลกที่ดีกว่า” (Reimagining chemistry together to create a better world)


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *