ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ MGI


ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MGI) เนื่องจากราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องด้วยมูลค่าการซื้อขายที่สูงตลอด 5 วันทำการที่เริ่มเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai รวม +255.56% จากราคา IPO ที่ 4.95 บาท และมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยที่ 995.36 ล้านบาท โดยเฉพาะวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2566 ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นไปที่ราคาเพดานของวัน (Ceiling) จนไม่เหลือปริมาณหุ้นเสนอขาย (Offer) ทั้ง 2 วันทำการ   

ในภาคเช้าของการซื้อขายวันนี้ (20 ธันวาคม 2566) ราคามีความผันผวนปรับขึ้นไปสูงสุดที่ราคาเพดาน (Ceiling) ที่ 20.10 บาท (+29.68%) ก่อนจะลดลงอย่างรวดเร็วไปต่ำสุดที่ 13.60 บาท (-12.26%) โดยมาปิดภาคเช้าวันนี้ที่ 17.60 บาท (+13.55%) ด้วยมูลค่าการซื้อขายอันดับ 2 (SET+mai) ที่ 1,318 ล้านบาท มี P/E และ P/BV 41.81 เท่า และ 7.97 เท่า ตามลำดับ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอให้ผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังและพิจารณาปัจจัยพื้นฐาน ประกอบกับสภาพการซื้อขายของ MGI ก่อนการตัดสินใจลงทุน


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *