กทพ. จัดกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ และกิจกรรมการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขตทางพิเศษอุดรรัถยา


เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 นายพีรวัส ทองประไพ ผู้อำนวยการกองพัฒนาและรักษาเขตทาง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ และกิจกรรมการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขตทางพิเศษอุดรรัถยา ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน ตำบลบางพูด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

นายพีรวัส ทองประไพ ผู้อำนวยการกองพัฒนาและรักษาเขตทาง 1 กทพ. กล่าวว่า กทพ. ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการเสริมสร้างสังคม ในพื้นที่ใต้เขตทางและรอบเขตทางพิเศษให้เป็นสังคมคุณภาพ จึงได้จัดกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ และกิจกรรมการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง สร้างความสัมพันธ์ อันดีและก่อให้เกิดความสามัคคี ที่จะมีส่วนร่วมในการป้องกัน และระงับอัคคีภัยแก่พื้นที่เขตทางพิเศษและทรัพย์สินของประชาชนบริเวณใกล้เคียง โดยได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด ชุมชนตำบลบางพูด หมู่ 1 – หมู่ 6 และโรงเรียนวัดเวฬุวัน เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย ในเขตทางพิเศษอุดรรัถยา ซึ่งการทางพิเศษฯ ต้องขอขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยในการนี้ กทพ. ได้สาธิตการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (First Aid & CPR) พร้อมทั้งได้มอบอุปกรณ์ถังดับเพลิง ให้กับชุมชนตำบลบางพูด หมู่ 1 – หมู่ 6 ชุมชนละ 5 ถัง และมอบอุปกรณ์ถังดับเพลิงให้กับโรงเรียนวัดเวฬุวัน จำนวน 7 ถัง รวมทั้งสิ้น 37 ถัง นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน พร้อมทั้งอุปกรณ์กีฬาอีกด้วย

“กิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ และกิจกรรมการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเขตทางพิเศษอุดรรัถยาในวันนี้ เป็นการแสดงให้เห็นว่าการทางพิเศษฯ กับชุมชนรอบเขตทางพิเศษ มีความร่วมมือที่ดีต่อกัน ผมหวังว่ากิจกรรมในวันนี้จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างการทางพิเศษฯ และชุมชนรอบเขตทางพิเศษ ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ลดพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้ชุมชนช่วยกันดูแลพื้นที่รอบเขตทางพิเศษ โดยการทางพิเศษฯ ก็จะจัดกิจกรรมดี ๆ อย่างนี้ต่อไป” นายพีรวัส ฯ กล่าวในท้ายที่สุด


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *