ท่านสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ


วุฒิสภา และคณะ รศ.สุรศักดิ์ กังขาว ทีมงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและร่วมวางแผน ทำฝายแกนดินซีเมนต์ และอาคารรักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อมทำด้วยไม้ไผ่ ร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อนำเสนอ ยูเนสโก้ กรีนซิตี้ โดยมีท่านพัฒนาการจังหวัดเชียงราย ท่านนายอำเภอเชียงของ ท้องถิ่นอำเภอเมือง นายกเทศบาลดอยฮาง ผอ.กองช่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชาวบ้านห้วยพลู หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยอินทรีย์ ประธาน รองประธานคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนให้การต้อนรับ


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *