คณะผู้จัดงานไทยแลนด์ไพรด์เข้ารับฟังประชุมสภาพิจารณาร่างพ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม และเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสสมรสเท่าเทียมผ่านสภาวาระแรก


ตลอดทั้งวันที่ 21 ธันวาคม 2566 ที่สัปปายะสภาสถาน รัฐสภา คณะผู้จัดงานไทยแลนด์ไพรด์ (Thailand Pride) เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 4 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) พิจารณา ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ …) พ.ศ. … หรือร่างสมรสเท่าเทียม และร่างสมรสเท่าเทียมอีก 3 ฉบับ ที่เสนอโดยนายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล นายสรรเพชญ บุญญามณี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา พรรคประชาธิปัตย์ และภาคประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติรับหลักการด้วยผลการลงมติดังนี้ เห็นด้วย 369 เสียง ไม่เห็นด้วย 10 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง และไม่ลงคะแนนเสียง 1 เสียง เพื่อให้กรรมาธิการพิจารณาในวาระต่อไป

คณะผู้จัดงานไทยแลนด์ไพรด์ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในคณะกรรมาธิการเช่นกัน โดยร่วมพิจารณาร่าง 4 ร่างที่ผ่านสภาฯ เรียบร้อย นับว่าเป็นอีกก้าวสำคัญในการเดินหน้าสร้างความเท่าเทียมทางเพศในประเทศไทย และเตรียมความพร้อมในการจัดงานเวิลด์ไพรด์ (World Pride) ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างสิทธิ และความเป็นธรรมทางเพศที่หลากหลาย รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไปพร้อมกัน

ในวันเดียวกันหลังทราบผลรับหลักการร่างกฎหมายด้วยคะแนนเสียงท่วมท้น คณะผู้จัดงานไทยแลนด์ไพรด์และกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTIQ+) ได้รวมตัวกันโดยนัดหมายที่สีลมซอย 4 ซึ่งเป็นย่านชุมชนใหญ่ของ LGBTIQ+ ที่เก่าแก่ของประเทศ เพื่อเฉลิมฉลองและยืนยันความสำเร็จอีกก้าวของพี่น้องกลุ่มบุคคลดังกล่าว

นายนิกร อาทิตย์ ประธานองค์กรบางกอกเรนโบว์ ในฐานะกรรมการผู้จัดงานฯ ได้กล่าวขอบคุณประชาชน ประชาสังคม และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ร่วมกันผลักดันสมรสเท่าเทียมในครั้งนี้ที่ถือว่าเป็นนิมิตรหมายอันดีในการสร้างความเป็นธรรมทางเพศต่อไป

“ขอบคุณเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนและทุกพรรคการเมืองที่ร่วมกันนำเสนอร่าง พรบ.สมรสเท่าเทียมที่สมบูรณ์แบบทั้ง 4 ร่างและประชาชนทุกคนที่เปิดใจยอมรับ ร่วมสนับสนุนสิทธิความเท่าเทียมในครั้งนี้ด้วย” นายนิกร กล่าว


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *