ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ บมจ. โอสถสภา และ 22 พันธมิตร Care the Whale เดินหน้าโครงการ “ขยะขวดแก้วล่องหน”


นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กรและพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย      สุธิดา เสียมหาญ ผู้อำนวยการสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม บมจ. โอสถสภา พร้อมผู้บริหารและผู้แทนจาก 22 พันธมิตรในโครงการ Care the Whale ย้ำความสำเร็จของโครงการ “ขยะขวดแก้วล่องหน” ในปี 2566 ส่งเสริมให้สถานประกอบการร่วมคัดแยกขยะขวดแก้วและนำกลับคืนสู่กระบวนการรีไซเคิล โดยมี บมจ. โอสถสภา สนับสนุนถังขยะคัดแยกขวดแก้วมอบให้กับพันธมิตรเพื่อให้เกิดการแยกขยะอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ปี 2566 พันธมิตรคัดแยกขยะขวดแก้วได้  29,791.90 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นกว่า 270% จากปีก่อนหน้า ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 28,607.68 kgCO2e โดยพันธมิตรพร้อมเดินหน้าขยายผลการทำงานต่อในปี 2567 เพื่อเป็นต้นแบบการบริหารจัดการขยะแก่องค์กรและพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป องค์กรที่สนใจร่วมโครงการ Care the Whale ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.setsocialimpact.com/carethewhale


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *