แจ้งลิงค์ดูข้อมูลสถิติซื้อขายหลักทรัพย์


 เนื่องด้วยปัจจุบันข้อมูลข่าวสารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและรวดเร็วผ่านช่องทาง เว็บไซต์ www.set.or.th  ดังนั้น เริ่มตั้งแต่ปี 2566 นี้เป็นต้นไป ข้อมูลสถิติการซื้อขายต่าง ๆ ในวันสุดท้ายทำการของปี สามารถดูได้หลังปิดเวลาทำการซื้อขาย ตามตารางด้านล่างนี้ พร้อมลิงค์ข้อมูลตามแต่ละรายการ ดังนี้

สถิติสิ้นปี 2566
IPOLink                                            ตัวอย่าง
จำนวน IPO (รวมหุ้น IFF  PFFund  REIT) ของ SEThttps://www.set.or.th/th/listing/ipo/ipo-statisticsimage001.png 
จำนวน IPO ของ mai
บัญชีซื้อขาย ณ 30 พ.ย.  
ยอดรวมสะสมลูกค้าที่เปิดบัญชีไม่นับซ้ำ (ราย)https://www.set.or.th/th/market/statistics/market-statistics/trading-statisticsimage002.png 
จำนวนบริษัทจดทะเบียน  
จำนวนบริษัทจดทะเบียน SEThttps://www.set.or.th/th/homeimage003.png 
จำนวนบริษัทจดทะเบียน mai (เลือก mai)
Index และมูลค่าซื้อขายแยกตามประเภทนักลงทุน (ข้อมูล update หลัง 17.00 น. วันที่ 28 ธ.ค.)
SETLinkตัวอย่าง
SET Indexhttps://www.set.or.th/th/homeimage004.pngimage005.png 
SET50
SET100
มูลค่าซื้อขายสุทธิ – ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศhttps://www.set.or.th/th/market/statistics/investor-type?market=SET 
มูลค่าซื้อขายสุทธิ – ผู้ลงทุนบัญชีบริษัทหลักทรัพย์
มูลค่าซื้อขายสุทธิ – ผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศ
มูลค่าซื้อขายสุทธิ – ผู้ลงทุนในประเทศ
mai (เลือกเมนู mai)  
mai Indexhttps://www.set.or.th/th/homeimage006.pngimage007.png                         
 มูลค่าซื้อขายสุทธิ – ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศhttps://www.set.or.th/th/market/statistics/investor-type?market=SET                         
มูลค่าซื้อขายสุทธิ – ผู้ลงทุนบัญชีบริษัทหลักทรัพย์
มูลค่าซื้อขายสุทธิ – ผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศ
มูลค่าซื้อขายสุทธิ – ผู้ลงทุนในประเทศ
อื่น ๆ (ข้อมูล update ตั้งแต่เวลา 17.40 น.วันที่ 28 ธ.ค.)
SETLinkตัวอย่าง
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดhttps://www.set.or.th/th/market/product/stock/overviewimage008.png 
อัตราเงินปันผลตอบแทน
อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ
mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
อัตราเงินปันผลตอบแทน
อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *