SME D Bank จัดงานใหญ่ครบรอบวันสถาปนา ก้าวสู่ปีที่ 22
ขับเคลื่อนองค์กรด้วย ESG ยืนหยัด เติมทุนคู่พัฒนา เคียงข้างเอสเอ็มอี


ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bankโดย นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดงานครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาธนาคาร ก้าวสู่ปีที่ 22 ภายใต้แนวคิดขับเคลื่อนองค์กรด้วย ESG และเติมทุนคู่พัฒนา สร้าง Soft Power ต่อยอดเอสเอ็มอีไทยเติบโตยั่งยืน โดยภายในงานมีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำธนาคาร พิธีสงฆ์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ธนาคาร และบุคลากรขององค์กร รวมถึง ได้รับเกียรติจากหน่วยงานพันธมิตร ภาครัฐ ภาคเอกชน และลูกค้าผู้ประกอบการ ตลอดจนประชาชนทั่วไป เข้าร่วมอวยพรและบริจาคสมทบทุนให้แก่สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างอาคาร “ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านสมองและไขสันหลัง” และสนับสนุนความเชี่ยวชาญทางการแพทย์

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ ออกแบบและตกแต่งสถานที่ในรูปแบบไทยโมเดิร์น ผสมผสานวัฒนธรรมไทยกับสากล สื่อถึงการสร้าง Soft Power เพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจ ควบคู่กับขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน ตามแนวทาง ESG ได้แก่ Environmental (สิ่งแวดล้อม) Social (สังคม) และ Governance (ธรรมาภิบาล) ดำเนินธุรกิจคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพิ่มศักยภาพกิจการเติบโต อันถือเป็นบทบาทที่สำคัญของ SME D Bank ในฐานะ “ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย” พร้อมเคียงข้างและสนับสนุน “เติมทุนคู่พัฒนา” เพิ่มศักยภาพให้กิจการของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เติบโตอย่างเข้มแข็ง และยั่งยืน นอกจากนั้น ยังมีการออกบูธจากหน่วยงานการกุศล ชุมชนและมูลนิธิที่ธนาคารได้เข้าไปช่วยสนับสนุน เช่น ชุมชนกุฎีจีน มูลนิธิออทิสติก และชมรมซีเนียร์ คลับ เป็นต้น ณ สำนักงานใหญ่ SME D Bank อาคาร SME Bank Tower


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *