เคทีซียกทีมวิทยากรจัดเวิร์คช้อปเตรียมพร้อมสมัครงาน ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา


เคทีซีต่อยอดโครงการ “KTC OFFER” ร่วมแบ่งปันความรู้และเผยเทคนิคให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา ในหัวข้อ “เตรียมน้องให้พร้อม..ก่อนได้งาน” ตอกย้ำการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ที่พร้อมให้โอกาสทางการศึกษาและส่งต่อความรู้อันเป็นประโยชน์ให้กับสังคม เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีคุณภาพอย่างไม่มีขีดจำกัด ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

นางสุดปรารถนา ดำรงชัยธรรม ร่วมกับนายรุจิภาส จิรวงศ์ชยางกูร ผู้บริหารและทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสายงานทรัพยากรบุคคล “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดเวิร์คช้อปสัญจรภายใต้โครงการ “KTC OFFER” ร่วมแนะนำและแบ่งปันเทคนิคการเตรียมความพร้อมก่อนสมัครงาน ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา คณะวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ และคณะวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง จำนวน 148 คน โดยเน้นการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธ์และได้ปฏิบัติจริง มีเนื้อหาครอบคลุมการเขียนเรซูเม่ (Resume) ให้น่าสนใจ เทคนิคการสัมภาษณ์งาน และการคิดแบบ Growth Mindset รวมทั้งแนะนำโครงการฝึกงานสหกิจศึกษา หรือ “KTC COOP” ซึ่งเปิดรับสมัครนิสิตและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าฝึกงานกับหน่วยงานต่างๆ ของเคทีซี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจตน์สฤษฏิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับ

สำหรับมหาวิทยาลัยที่สนใจโครงการปันความรู้ “KTC OFFER” หรือนิสิต นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการผึกงานสหกิจศึกษา “KTC COOP” สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-828-5099 หรือคลิกดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.ktc.co.th/careers หรือเฟซบุ๊ค KTC Career หรือส่งประวัติมาที่อีเมล Recruitment_Team_Grp@ktc.co.th


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *