ซูโมต้า ประชุมหารือเรื่องความปลอดภัยรถสามล้อกับ สถาบันการขนส่ง จุฬาฯ


ดร.วิโรจน์ กุศลมโนมัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซูโมต้า มอเตอร์ จำกัด และนายกสมาคมการค้ารถสามล้อและมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า พร้อมกรรมการสมาคมฯ ได้รับเชิญจาก สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อประชุมระดมความคิดเห็นโครงการศึกษาพัฒนาความปลอดภัยและการปลดล๊อกการใช้รถยนต์รับจ้างสามล้อและรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล ณ ห้องการะเกด โรงแรมแมนดารินกรุงเทพ เขตบางรัก กรุงเทพฯ


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *