พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ต้อนรับ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ สุพรรณบุรี
ศึกษาดูงาน เตรียมความพร้อมส่งนักศึกษารุ่นแรกสู่อาชีพบริหารทรัพยากรอาคาร


( แถวแรกเรียงจากทางซ้ายไปขวา)
นายจิรายุ อาชาเจริญสุข ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 
นายประชา ศิลปชัย  ผู้อำนวยการ  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ดร.จุฑามณี ไกรคุณาศัย ผู้อำนวยการและหัวหน้าโครงการความร่วมมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ
นายชาญ ศิริรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรอาคารและวิศวกรรม บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 
นายเดชศักดิ์ หล่อวัฒนศิริกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารอาคารที่พักอาศัย  บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 
นางวิรดา ตั้งวงศ์เกษม ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารทรัพยากรอาคาร บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ให้การต้อนรับคณะอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ จังหวัดสุพรรณบุรี และคณะเจ้าหน้าที่จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าเยี่ยมชมโครงการ พร้อมศึกษาดูงานการบริหารจัดการอาคารที่เป็นความร่วมมือทางวิชาการแบบทวิภาคี  สำหรับหลักสูตรใหม่ ของคณะเทคนิคการจัดการอาคาร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้สนใจ นักเรียนที่สนใจสาขาวิชาชีพทางด้านเทคนิคการจัดการอาคาร รวมทั้งมุ่งมั่นผลิตบุคลากรคุณภาพให้ตรงกับความต้องการตลาดแรงงานในปัจจุบัน  พลัสฯมีทีมผู้เชี่ยวชาญให้การสนับสนุนจากทางสถาบัน PLUS Eduplex ที่จะส่งต่อองค์ความรู้และประสบการณ์จริงในการเรียนการสอน และการฝึกงานเป็นการเตรียมพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่โลกแห่งการทำงานจริง

นายชาญ ศิริรัตน์ (แถวแรกที่ 4 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรอาคารและวิศวกรรม บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  เป็นตัวแทนบริษัทฯในการต้อนรับ ดร.จุฑามณี ไกรคุณาศัย (แถวแรกที่ 3 จากซ้าย)  ผู้อำนวยการและหัวหน้าโครงการความร่วมมือ พร้อมคณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ จังหวัดสุพรรณบุรี  และนายประชา ศิลปชัย (แถวแรกที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าเยี่ยมชมภายในอาคารสิริแคมปัส  และโครงการคอนโดมิเนียมโมริ เฮาส์ ที่ทางพลัสฯดูแลให้บริการ ซึ่งนักเรียนของทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจจะได้มีโอกาสเข้ามาฝึกงานจริงในหลักสูตรนี้ตามความร่วมมือ เพื่อช่วยส่งเสริมการศึกษา สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาแก่สังคม ณ  อาคารสิริ แคมปัส  เมื่อเร็วๆ นี้


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *