ททท. ผนึกกำลังแอปพลิเคชัน TAGTHAi ร่วมลงนาม MOU ยกระดับความร่วมมือด้านข้อมูลดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยว


นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นำทีมคณะผู้บริหาร ททท. ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับบริษัท ไทย ดิจิทัล แพลตฟอร์ม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ผู้พัฒนา TAGTHAi แอปพลิเคชันอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจร โดยวัตถุประสงค์ของความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการแบ่งปันเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง 2 หน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแหล่งท่องเที่ยวน่าไปหรือเส้นทางท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ทั้งยังแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวโน้มและพฤติกรรมการเดินทางที่ได้จากการเก็บสถิติผู้ใช้บริการของแอปพลิเคชัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดในอนาคตของ ททท. ตลอดจนเป็นการตอบรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งมุ่งเน้นในการนำเทคโนโลยีและข้อมูลภาครัฐ-เอกชนมาใช้ประโยชน์ในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทย

นับว่าเป็นอีกความร่วมมือครั้งสำคัญของ ททท. และพันธมิตร TAGTHAi ในการขับเคลื่อนการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างสองแพลตฟอร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผลักดันการท่องเที่ยวไทย มุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพและเติบโตอย่างเข้มแข็งยั่งยืนต่อไป


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *