ทิพยประกันภัย ร่วมกับ ธนาคารออมสิน มอบสินไหมแก่ทายาทผู้เสียชีวิต จากเหตุการณ์โรงงานพลุระเบิด จ.สุพรรณบุรี


คุณปรีชา วงษ์บัณฑูรย์   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจธนาคารและสถาบันการเงิน 2   คุณภรสิริณัฐ ถนอมทองพันธุ์   ผู้อำนวยการฝ่าย   ศูนย์ขยายงานธุรกิจธนาคาร   บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมทีมสำรวจภัย TIP Smart Assist  ร่วมกับ คุณนิภาวรรณ  ทองนวล  ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ภาค 5  คุณนิโลบล มหาทรัพย์สกุล ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เขตสุพรรณบุรี พร้อมด้วยผู้จัดการสาขา  ลงพื้นที่มอบสินไหมแก่ทายาทผู้เสียชีวิต จากเหตุการณ์โรงงานพลุระเบิด จ.สุพรรณบุรี  ตามความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุของบัตรเดบิต Accident  ธนาคารออมสิน  ที่ให้ความคุ้มครองในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 100,000 บาท

            จากเหตุการณ์ความสูญเสียดังกล่าว บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารออมสิน ได้ลงพื้นที่ดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทน บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ครอบครัวผู้สูญเสียอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่า บริษัทฯ พร้อมเคียงข้างผู้ประสบภัยในทุกวิกฤติ


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *