ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์ ตระหนักถึงปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5


ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์ ตระหนักถึงปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการติดตั้งเครื่องพ่นหมอก เพื่อให้ละอองไอน้ำขนาดเล็กกระจายไปในอากาศ ซึ่งจะช่วยลดและบรรเทาปัญหาการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง PM 2.5 บริเวณสะพานลอยด้านหน้าศูนย์การค้าฯ ตลอดทางเดิน และจุดบริการรอรถสาธารณะ และยังมีต้นไม้ในบริเวณโดยรอบอาคารพื้นที่กว่า 12,000 ตร.ม. ทั้งไม้ยืนต้นและไม้พุ่ม รวมถึงภายในศูนย์การค้าฯ ยังมีการตกแต่งด้วยต้นไม้นานาพรรณ  นอกจากให้ความร่มรื่น และความสวยงามแล้ว ยังเป็นแหล่งดูดซับฝุ่นละอองในอากาศที่สามารถช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งยังมีการติดตั้งพรมดักฝุ่นทุกประตูทางเข้า พร้อมทั้งรณรงค์ให้ลูกค้าดับเครื่องยนต์ในขณะที่จอดรถ เพื่อเป็นการลดการปล่อยมลพิษเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ

ทั้งนี้ยังคงจำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณลูกค้า


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *