วช. ชวนเที่ยวงาน “วันนักประดิษฐ์” และ “รางวัลการวิจัยแห่งชาติ” ปี 2567
ชมสิ่งประดิษฐ์ไทย- นานาชาติ แก้ปัญหาสังคม สร้างมูลค่าเศรษฐกิจชาติ


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดงานแถลงข่าวการจัดงานวันนักประดิษฐ์ และรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนำประเทศ” ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 25 เพื่อน้อมรำลึกถึงวันประวัติศาสตร์ การทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” เครื่องกลเติมอาการที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย”

ซึ่งพิเศษสุด ปีนี้ วช. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ทรงเปิดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2567 และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ เข้าเฝ้ารับพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการแถลงข่าว ณ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ชั้น 1 อาคาร วช. 8

            ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. ภายใต้สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือ อว.เตรียมจัดงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2567 อย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งในวันที่ 2 กุมภาพันธุ์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2567 ให้กับนักประดิษฐ์ นักวิจัยไทย ทั้งในส่วนรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น และรางวัลวิทยานิพนธ์ จำนวนกว่า 170 รางวัล

“สำหรับการจัดกิจกรรมทั้ง 5 วัน มีนิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และนวัตกรรม มากกว่า 1000 ผลงาน ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มาจากนักประดิษฐ์ไทย นักประดิษฐ์นานาชาติ รวมถึงโซนของการจัดแสดงผลงานระดับเยาวชน ไม่ว่าจะระดับอุดมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา กว่า 700 ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ Thailand New Gen Invertors Award 2024 : I-New Gen Award 2024 ซึ่งจะมีการประกาศผลในงานที่ 6 กุมภาพันธ์ นอกจากนี้ยังมีผลงานของสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม พร้อมใช้ประโยชน์ในหลายมิติ อาทิ สาขาวิชาการ ด้านการเกษตร การแพทย์ คุณภาพชีวิต สังคมสูงวัย กว่า 100 ผลงาน และยังมีผลงานนวัตกรรมพร้อมจำหน่าย จากสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ที่จะแสดงให้เห็นว่างานประดิษฐ์และงานวิจัยที่คิดค้นขึ้นนั้นสามารถขายได้จริง และยังมีผลงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ มากกว่า 500 ผลงาน จาก 30 องค์กรนานาชาติ ที่เข้าร่วมงานวันนักประดิษฐ์ 2567อีกด้วย

            นอกจากนี้ยังมีเวทีการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและนวัตกรรมในเวทีกลาง กิจกรรมเวิร์คช้อปในหัวข้อต่างๆมากมายที่ทุกท่านสามารถลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าชมงานวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ 2567 เพื่อเป็นการให้กำลังใจ สร้างความภาคภูมิใจให้กับนักประดิษฐ์ นักวิจัยไทย ร่วมชื่นชมความรู้ความสามารถที่ได้มาตรฐานของนักประดิษฐ์ นักวิจัย ผลงานที่พร้อมใช้ประโยชน์จากสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้น ที่ถูกนำไปใช้แก้ปัญหา สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ”

            ภายในงานแถลงข่าวยังได้นำตัวอย่างผลงานสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และนวัตกรรม ส่วนหนึ่งมาจัดแสดง อาทิ  รางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้น อาทิ เครื่องสกัดเทอร์ปีนและน้ำมันหอมระเหยแบบเคลื่อนที่จากสมุนไพรและดอกไม้หอมไทย โดยใช้เทคโนโลยีก๊าซตัวทำละลายควบแน่นที่อุณหภูมิและแรงดันต่ำเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตยาแพทย์แผนไทยและเวชสำอาง แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่น อุปกรณ์ฝึกการทำงานของแขนแบบฝึกแขนสองข้าง ผ่านกลไกสะท้อนแบบสมมาตร แห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตได้รับรางวัลระดับดีมาก

โซนตลาดสินค้าและนวัตกรรม อาทิ เครื่องดื่มโปรไบโอติก คีเฟอร์น้ำสับปะรด และคีเฟอร์น้ำมะพร้าว แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ซักผ้าไหมด้วยนวัตกรรมจากสารสกัดธรรมชาติ แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

นิทรรศการ Highlight Zone อาทิ นิทรรศการ The Survival game ตะลุยแดนภัยพิบัติ ที่นำเสนอแกมส์หนีภัยสึนามิในโลกเสมือนจริง นิทรรศการ Fruit Fun Fair ผลไม้หรรษา ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ผลงานวิจัยมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ส้มโอฉายรังสี ทุเรียน Fresh cut รวมถึงการเสวนาแนะนำ “นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2567” สาขานิติศาสตร์ ได้แก่ รศ.ดร.นาถนิรันดร์ จันทร์งาม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อีกด้วย

ผู้ร่วมงานจะได้พบนิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมมากกว่า 1,000 ผลงานอาทิ นิทรรศการ “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ, นิทรรศการ รางวัลการวิจัยแห่งชาติ, นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากหน่วยงานเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ, มหกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ IPITEx 2024, นิทรรศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน Thailand New Gen Inventors Award 2024 : I-New Gen Award 2024, นิทรรศการ Highlight อาทิ Youth Inventors Club กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนานักประดิษฐ์รุ่นเยาว์

การเสวนาและฝึกอบรม มากกว่า 100 หัวข้อ อาทิ การเสวนาในหัวข้อการส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประดิษฐ์คิดค้น การฝึกอบรมอาชีพ ผู้สนใจสามารถ ลงทะเบียนและดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://inventorsday.nrct.go.th

วช. ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมชมงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 -17.00 น. ณ Event Hall 100-102 : ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯขอขอบพระคุณในความกรุณาพิจารณาลงข่าวประชาสัมพันธ์มา ณ โอกาสนี้


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *