ดีอี – ดีป้า เปิดตัวโครงการ AI for Better Life เพื่อประชาชนไทย
ให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดเบื้องต้นด้วยปัญญาประดิษฐ์ฟรี


กระทรวงดีอี มอบของขวัญปีใหม่ประชาชนไทย เปิดตัวโครงการAI for Better Life ตรวจคัดกรองมะเร็งปอดเบื้องต้นด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ดำเนินการโดย ดีป้า และเครือข่ายพันธมิตร ชูการนำนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสุขภาพมาประยุกต์ใช้ยกระดับระบบสาธารณสุขไทย พร้อมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและมอบความสะดวกสบายในการตรวจวินิจฉัยมะเร็งปอดเบื้องต้นแก่ประชาชนไทย สามารถร่วมตรวจคัดกรองมะเร็งปอดเบื้องต้นด้วยเทคโนโลยี AI โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 มกราคมนี้ ระหว่างเวลา 10.00 – 17.00 น. บริเวณชั้น G โซน M Lifestyle ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รมว.ดีอี) เป็นประธานเปิดโครงการ AI for Better Life ตรวจคัดกรองมะเร็งปอดเบื้องต้นด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2567 แก่ประชาชน โดยมี ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า นายโรมัน รามอส ประธานบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด นางสาววรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และ พญ.เสาวณีย์ เกิดดอนแฝก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ร่วมในพิธี ณ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ

นายประเสริฐ เปิดเผยว่า รัฐบาลเล็งเห็นศักยภาพของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่สามารถประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อระบบการทำงาน ซึ่ง กระทรวงดีอี มุ่งขับเคลื่อนให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการดำเนินงานของ ดีป้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งมิติด้านสุขภาพ โดยที่ผ่านมา กระทรวงดีอี โดย ดีป้า พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตรเดินหน้าผลักดันให้เกิดการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลด้านสุขภาพและการดูแลรักษาโรคด้วยดิจิทัล ควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักรู้ในวงกว้างอย่างทั่วถึง

สำหรับโครงการ AI for Better Life ตรวจคัดกรองมะเร็งปอดเบื้องต้นด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2567 แก่ประชาชน เกิดจากความร่วมมือระหว่าง กระทรวงดีอี โดย ดีป้า และเครือข่ายพันธมิตรอย่าง แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) โรงพยาบาลบ้านแพ้ว และ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ซึ่งถือเป็นหนึ่งตัวอย่างของการนำเทคโนโลยี AI มาใช้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยแท้จริง (AI for Action) อีกทั้งเป็นประโยชน์อย่างมากกับประชาชน เพราะจะช่วยให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและการดูแลสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการตรวจวินิจฉัยมะเร็งปอดเบื้องต้น โดยโครงการดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในของขวัญปีใหม่จากกระทรวงรมว.ดีอี กล่าว

ด้าน ผศ.ดร.ณัฐพล กล่าวว่า โครงการ AI for Better Life ต่อยอดมาจากโครงการนำร่อง ‘ตรวจไว สู้ภัยมะเร็งปอด’ ที่เริ่มดำเนินการเมื่อปีที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการนำนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสุขภาพ (Digital Healthcare) มาประยุกต์ใช้ยกระดับระบบสาธารณสุขไทย พร้อมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและการมอบความสะดวกสบายในการตรวจวินิจฉัยมะเร็งปอดเบื้องต้นแก่ประชาชนไทย

สำหรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดเบื้องต้นด้วยเทคโนโลยี AI ที่จัดขึ้นบริเวณชั้น G ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ จะเปิดให้บริการประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอด 3 วัน (26 – 28 มกราคม) เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่จากกระทรวงดีอี นอกจากนี้ ดีป้า ยังมีเป้าหมายที่จะบูรณาการการทำงานกับโรงพยาบาลอื่นเพื่อให้บริการประชาชนไทยมากกว่า 1 ล้านคน โดยจะขยายผลสู่จังหวัดอื่น ๆ และโรงพยาบาลที่มีความจำเป็นต้องลดต้นทุนการให้บริการตรวจสุขภาพผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

ด้าน นายโรมัน กล่าวว่า มะเร็งปอดเป็นภัยที่คร่าชีวิตคนไทยเป็นอันดับต้น ๆ ในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่จะเป็นการตรวจพบในระยะท้าย ๆ เนื่องจากมะเร็งปอดระยะต้นยังไม่แสดงอาการให้เห็นได้ชัด ส่งผลให้การรักษาล่าช้า ไม่ได้ผลเท่าที่ควร และลดโอกาสการรอดชีวิต ดังนั้นการตรวจพบมะเร็งปอดตั้งแต่เนิ่น ๆ ทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้ทันท่วงที ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพ และอาจเพิ่มโอกาสการรอดชีวิต

การพัฒนาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการช่วยตรวจคัดกรองมะเร็งปอดเบื้องต้นจะช่วยเสริมสร้างระบบสาธารณสุขไทยให้แข็งแรง ด้วยการสร้างช่องทางการตรวจสุขภาพปอดของประชาชนให้เข้าถึงง่ายและทั่วถึง เราหวังว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการนำพาไปสู่การเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งปอดในประเทศไทยประธานบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) กล่าว

พญ.เสาวณีย์ กล่าวว่า จากอดีตถึงปัจจุบัน โรคร้ายแรงที่เป็นสาเหตุในการคร่าชีวิตคนไทยอันดับต้น ๆ ยังคงเป็นโรคมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งปอดที่นับเป็นสาเหตุของการตายที่พบมากที่สุด 1 ใน 5 อันดับแรก และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยโรคมะเร็งปอดมักไม่แสดงอาการ ผู้ป่วยมักตรวจพบในระยะท้าย ๆ ทำให้เริ่มต้นรักษาช้า ผลการรักษาจึงไม่ดีเท่าที่ควร โอกาสในการหายจากโรคมีน้อย และเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ดังนั้นการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปอด
จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง

โรงพยาบาลบ้านแพ้วมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะต่อยอดและขยายผลการนำเทคโนโลยี AI ในการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดสู่โครงการ AI for Better Life พร้อมนำทีมโรงพยาบาลบ้านแพ้วออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งปอดในครั้งนี้ โดย Al จะใช้เวลาประมวลผลเพียง 3 นาที ผู้รับบริการจะทราบผลอย่างรวดเร็ว หากพบความผิดปกติในเบื้องต้นสามารถเข้าสู่การรักษาในสถานพยาบาลได้ โดยแพทย์จะนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ของ AI มาพิจารณาร่วมกับการวินิจฉัยของแพทย์อีกครั้งหนึ่ง โดยที่ผ่านมา โรงพยาบาลบ้านแพ้วตรวจคัดกรองไปแล้วกว่า 10,000 ราย ซึ่งถือได้ว่า การตรวจคัดกรองมะเร็งปอดเบื้องต้นด้วยเทคโนโลยี AI ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยรวดเร็ว เข้าสู่กระบวนการการรักษาได้ทันท่วงที และมีโอกาสรอดชีวิตสูงขึ้น” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว กล่าว

        ขณะที่ นางสาววรลักษณ์ กล่าวว่า เดอะมอลล์ กรุ๊ป ผู้นำธุรกิจศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าของประเทศไทย ในฐานะองค์กรแห่งความยั่งยืนภายใต้แนวคิด ESG รู้สึกภาคภูมิใจแทนประชาชนชาวไทยที่มีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้งานด้านสุขภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพของระบบสาธารณสุขไทย โดย เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ได้สนับสนุนพื้นที่สำหรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดเบื้องต้น เพื่ออำนวยความสะดวก ลดการเดินทางให้กับประชาชนทั่วไป อีกทั้งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ลูกค้าของ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ได้มี Good Health and Well-being ควบคู่กันไป ทั้งนี้ เดอะมอลล์ กรุ๊ป พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการดี ๆ อย่าง “AI for Better Life เพื่อประชาชนไทย” และหวังให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดอย่างสม่ำเสมอ และหันมาดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถร่วมตรวจคัดกรองมะเร็งปอดเบื้องต้นด้วยเทคโนโลยี AI โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 มกราคมนี้ (วันที่ 26 – 27 มกราคม เวลา 10.00 – 17.00 น. และ วันที่ 28 มกราคม เวลา 10.00 – 18.00 น.) บริเวณชั้น G โซน M Lifestyle ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *