ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ สนับสนุนพื้นที่จำหน่ายดอกป๊อปปี้ ช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึก


ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ ขอเชิญร่วมสนับสนุนดอกป๊อปปี้ และสินค้าจากมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ในวันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึกสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เสียสละปกป้องประเทศชาติ  ตั้งแต่วันนี้  – 3 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 – 20.00  น. ณ บริเวณชั้น G (หน้าร้าน Pena House) ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *