“QTCG” หุ้น IPO น้องใหม่อนาคตไกลที่น่าจับตา


เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งหุ้นน้องใหม่ IPO ที่น่าจับตา สำหรับ บมจ.คิวทีซีจี หรือ QTCG ดำเนินธุรกิจด้านงานรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร (Mechanical & Electrical: M&E) อย่างครบวงจร แว่วๆ ว่าขณะนี้แม่ทัพใหญ่คนเก่ง “ธิติวัฒน์ เงินนำโชคธนรัตน์” CEO อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม เดินสายลุยให้ข้อมูลทางธุรกิจกับสื่อมวลชน นักวิเคราะห์ และนักลงทุน โดยมีพี่เลี้ยงมือฉมัง บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินข้างกาย

ทั้งนี้เพื่อตอกย้ำศักยภาพการให้บริการรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมภายในอาคารทุกระบบแบบครบวงจร  ซึ่งประกอบด้วย 1.ระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร 2.ระบบปรับอากาศและการระบายอากาศ 3.ระบบสุขาภิบาลและระบบประปา และ 4.ระบบป้องกันไฟภายในอาคาร ทั้งในรูปแบบผู้รับเหมาหลัก (Main contractor) และในรูปแบบผู้รับเหมาช่วง (Subcontractor) ก่อนที่จะเสนอขายหุ้นIPO จำนวน 180 ล้านหุ้นในเร็วๆ นี้ เพื่อเตรียมสยายปีกสู่การต่อยอดธุรกิจให้แข็งแกร่ง และเพิ่มโอกาสการรับงานโครงการต่างๆ เพิ่มมากขึ้นในอนาคต  


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *