เคทีซี-กรมบังคับคดี จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดีที่กรุงเทพฯ
ดีเดย์ 17-18 กุมภาพันธ์นี้


นายพีระพงศ์  พิตรพิบูลพาทิศ ผู้บริหารสูงสุดสายงานสำนักกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด (KTBL)  และบริษัท วินเพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด จะจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2567 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 15.00 น. ณ ห้องประชุมวิวัฒนไชย ชั้น 8 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เพื่อเปิดเวทีให้ลูกหนี้เคทีซีและ KTBL ได้มีโอกาสเจรจาชำระหนี้ โดยมีผู้ไกล่เกลี่ยจากกรมบังคับคดีเป็นคนกลางในการหาแนวทางยุติคดี โดยลูกหนี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพียงเตรียมเอกสารประกอบการเจรจาในวันงาน ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง หรือหากมอบอำนาจไกล่เกลี่ยแทน ขอให้จัดเตรียมสำเนาบัตรประชาชนผู้ใช้บัตรและผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และหนังสือมอบอำนาจ

ผู้สนใจสามารถสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยกรุงเทพฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2566 -วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567  หรือติดต่อแผนกประนอมหนี้ โทร. 02-631-3399 , 02-631-3668 หรือสแกน QR Code


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *