นิฮอน เอ็ม แอนด์ เอ เซ็นเตอร์ โฮลดิงส์ ประกาศเปิดตัวบริษัทสาขาไทย โดยเริ่มดำเนินการแล้ว


นิฮอน เอ็ม แอนด์ เอ เซ็นเตอร์ โฮลดิงส์ อิงค์ (Nihon M&A Center Holdings Inc.) (TSE Prime Market: 2127) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เขตชิโยดะของกรุงโตเกียว ประกาศเปิดตัวบริษัทสาขาไทย ณ วันที่ 30 มกราคม โดยมีชื่อว่า บริษัท นิฮอน เอ็ม แอนด์ เอ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้เริ่มดำเนินการไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม

– วัตถุประสงค์

กลุ่มบริษัทนิฮอน เอ็ม แอนด์ เอ เซ็นเตอร์ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “กลุ่มบริษัทฯ”) ได้จัดตั้งสำนักงานสนับสนุนในต่างประเทศ (Overseas Support Office) ขึ้นมาเมื่อเดือนเมษายน 2556 เพื่อตอบสนองกับการที่โครงการควบรวมกิจการ (M&A) ข้ามพรมแดนมีจำนวนเพิ่มขึ้นอันเป็นผลจากแผนขยายธุรกิจของบริษัทญี่ปุ่นในต่างประเทศและการขายบริษัทย่อยในต่างประเทศ ซึ่งในประเทศไทยนั้น ทางกลุ่มบริษัทฯ ได้เปิดสำนักงานตัวแทนเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยเป็นฐานที่ 5 ในอาเซียน เพื่อทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อตกลงด้านการควบรวมกิจการข้ามพรมแดน การจัดตั้งบริษัทย่อยในไทยนี้เปิดโอกาสให้กลุ่มบริษัทฯ เริ่มกิจกรรมทางธุรกิจและให้บริการในประเทศไทยได้ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มปริมาณข้อมูล รวมถึงเพิ่มจำนวนโครงการควบรวมกิจการข้ามพรมแดนที่ประสบความสำเร็จระหว่างญี่ปุ่นกับไทย ไปจนถึงประเทศอื่น ๆ ในกลุ่มอาเซียน

กลุ่มบริษัทฯ ได้เปิดสำนักงานในต่างประเทศแห่งแรกที่สิงคโปร์เมื่อเดือนเมษายน 2559 ซึ่งได้เริ่มดำเนินการในฐานะบริษัทย่อยเมื่อเดือนมกราคม 2565 หลังจากนั้น ทางกลุ่มบริษัทฯ ก็ได้จัดตั้งสำนักงานตัวแทนในอินโดนีเซียเมื่อเดือนตุลาคม 2562 ต่อมาได้เปิดบริษัทสาขาเวียดนามในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และสำนักงานตัวแทนในมาเลเซียในเดือนมีนาคม 2563 ซึ่งเริ่มดำเนินการในฐานะบริษัทย่อยในเดือนธันวาคม 2564 เพื่อยกระดับโครงสร้างรองรับการทำธุรกรรมควบรวมกิจการข้ามพรมแดน

– ข้อมูลบริษัทสาขาประเทศไทยโดยรวม

ชื่อบริษัท: บริษัท นิฮอน เอ็ม แอนด์ เอ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ตั้ง: ห้อง 1904 ชั้น 19 เลขที่ 548 อาคารวัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย

วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง: 23 มกราคม 2567

วันเริ่มดำเนินการ: 23 มกราคม 2567

ตัวแทน: นายฮิโระกิ ซาอิโตะ (Hiroki Saito)

– เกี่ยวกับนิฮอน เอ็ม แอนด์ เอ เซ็นเตอร์ โฮลดิงส์ อิงค์ (TSE First Section: 2127)

ชื่อบริษัท: นิฮอน เอ็ม แอนด์ เอ เซ็นเตอร์ โฮลดิงส์ อิงค์

สำนักงานใหญ่: 24F TEKKO BUILDING, 1-8-2 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo

คำอธิบายธุรกิจ: การบริหารจัดการธุรกิจ ฯลฯ ของบริษัทในเครือ
วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง: เมษายน 2534

ฐานธุรกิจ: โตเกียว โอซาก้า นาโกย่า ฟุกุโอกะ ซัปโปโร ฮิโรชิมา โอกินาว่า สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม มาเลเซีย ไทย (รวมถึงบริษัทสาขาและฐานของบริษัทในเครือนิฮอน เอ็ม แอนด์ เอ เซ็นเตอร์ อิงค์)

เว็บไซต์หลักอย่างเป็นทางการ: https://www.nihon-ma.co.jp/en/

ที่มา: นิฮอน เอ็ม แอนด์ เอ เซ็นเตอร์ โฮลดิงส์ อิงค์


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *