คณะผู้บริหารจากบริษัท Gravity Medical Technology Ltd. ประเทศสหรัฐอเมริกา พบปะคณะผู้บริหารของโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง


โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิตสาเหตุอันดับต้น ๆ ในประเทศไทย ทุกปีมีผู้ที่ประสบโรคหลอดเลือดสมองจำนวนมากกว่า 300,000 คน และ 80,000 คนในจำนวนนั้นจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดเพื่อรักษา โรคหลอดเลือดสมองเกิดขึ้นเมื่อเซลล์สมองขาดออกซิเจนเพราะความผิดปกติของหลอดเลือดสมอง ส่งผลให้เซลล์สมองตาย ทุพพลภาพและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 คณะผู้บริหารจากบริษัท Gravity Medical Technology Ltd. ประเทศสหรัฐอเมริกา หนึ่งในบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการรักษาโรคหลอดเลือดในสมองของโลก ได้เดินทางมาพบปะคณะผู้บริหารของโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง และแชร์เทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่เพื่อการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง นำโดย นพ. Shashvat Desai จาก Honor Health/Barrow Neurological Institute นพ. Dileep Yavagal จาก University of Miami และ นพ. Ashutosh Jadhav         จาก Honor Health/Barrow Neurological Institute

Gravity Medical Technology ก่อตั้งขึ้นในปี 2020 ในสหรัฐอเมริกาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีชีวการแพทย์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหลายล้านคนทั่วโลก ร่วมมือกับ โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ที่มีการก่อตั้งขึ้นในปี 2019 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บริการและการรักษาที่ทันสมัยแก่ผู้ป่วยชาวไทย

ซึ่งเครื่องมือใหม่ทางการแพทย์นี้ได้ผ่านการวิจัยทางคลินิกในปี 2015 และมีการทดลองในจำนวนคนเพิ่มในปี 2018 นวัตกรรมนี้ช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นฟูได้รวดเร็ว ในกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาภายใน 24 ชั่วโมงด้วยเครื่องมือนี้ มีจำนวนมากกว่า 50% ที่ฟื้นฟูได้ดี และสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้ภายใน 3 เดือน

“ครั้งแรกที่ผมมาประเทศไทยคือการมาเข้าร่วมงานประชุมวิชาการทางการแพทย์ในปี 2022 ซึ่งผมได้พบกับคณะแพทย์จากโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ตอนนั้นผมรู้สึกประทับใจมากในความมุ่งมั่นของคณะแพทย์ที่นี่มาก วันนี้จึงตั้งใจมาแลกเปลี่ยนแนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทย

Gravity Medical Technology Ltd. พร้อมจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้บริหารและคณะแพทย์ของโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง เพื่อที่จะนำนวัตกรรมดังกล่าวมารักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทย และพัฒนาการวิจัยร่วมกันทั้งในเชิงเทคโนโลยีและแนวทางการรักษาระบบประสาท เพื่อนำไปสู่การเป็นผู้นำในการรักษาโรคหลอดเลือดในสมองระดับโลกต่อไป” นพ. Shasvat Desai กล่าว


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *