มูลนิธิเอสซีจี และ เอสซีจี ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม มอบวัสดุก่อสร้างมูลค่า 1 ล้านบาท
ให้ ศอ.บต. เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้


นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์ (ที่ 6 จากซ้าย) กรรมการมูลนิธิเอสซีจี และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเอสซีจี สมาร์ทลีฟวิง และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น แอนด์ รีเทล พร้อมด้วยนายสุรชัย นิ่มละออ กรรมการมูลนิธิเอสซีจี และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเอสซีจี ซีเมนต์แอนด์กรีนโซลูชัน (ที่ 5 จากซ้าย) เข้าพบนางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล (ที่ 7 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ที่ 9 จากซ้าย) เพื่อมอบวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างมูลค่า 1 ล้านบาท สำหรับส่งต่อให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นำไปจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง อาทิ ปูนซีเมนต์ และกระเบื้อง ให้ประชาชนที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) ซึ่งแม้ว่าภัยพิบัติดังกล่าวจะผ่านมากว่า 1 เดือนแล้ว แต่ยังคงทิ้งร่องรอยความเสียหายในหลายพื้นที่

นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า “ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออันดีจากมูลนิธิเอสซีจีและเอสซีจี ในการร่วมส่งมอบอุปกรณ์ก่อสร้างสำหรับซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย อาทิ ปูนซีเมนต์ และกระเบื้อง ซึ่งเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประสบภัย ต้องขอขอบคุณทางมูลนิธิเอสซีจีและเอสซีจี รวมถึงภาคเอกชนต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือและร่วมส่งกำลังใจประชาชนเป็นอย่างดีเสมอ”

นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์ กรรมการมูลนิธิเอสซีจี และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเอสซีจี สมาร์ทลีฟวิง และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น แอนด์ รีเทล กล่าวว่า “วัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านที่เอสซีจีร่วมบริจาค ได้แก่ ปูนซีเมนต์ ตราเสือ 4,000 ถุง ปูนซีเมนต์งานโครงสร้าง เอสซีจี 1,000 ถุง กระเบื้องปูพื้น 5,500 แผ่น รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1 ล้านบาท นอกจากนี้ ในช่วงแรกที่เกิดภัยพิบัติ เอสซีจีร่วมกับ ศอ.บต.จัดตั้งโรงครัวเพื่อสนับสนุนอาหารและน้ำดื่มให้แก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย  มูลนิธิเอสซีจีและเอสซีจีขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้พี่น้องผู้ประสบภัยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ และกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในเร็ววัน”


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *