“กำแพงพักใจ ที่พักใจให้เยาวชน” เปิดตัวโครงการนำร่องเพื่อให้บริการสุขภาพจิตออนไลน์ฟรีแก่เยาวชนในกรุงเทพฯ


“กำแพงพักใจ ที่พักใจให้เยาวชน” ประกาศเปิดตัวโครงการนำร่องที่เกิดจากการร่วมมือระหว่างมูลนิธิกำแพงพักใจ (Wall of Sharing), แอปพลิเคชันอูก้า (Ooca), สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 13 กรุงเทพฯ และสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เพื่อให้เยาวชนในกรุงเทพฯ เข้าถึงบริการสุขภาพจิตคุณภาพสูงผ่านช่องทางออนไลน์ได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ภารกิจสำคัญของโครงการคือการเป็นที่พึ่งพิงทางใจสำหรับเยาวชนไทยอายุ 15-25 ปีในกรุงเทพฯ โดยเพิ่มช่องทางให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตฟรีจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งจิตแพทย์ นักจิตวิทยาคลินิก นักจิตวิทยาการปรึกษา และอาสาสมัครผู้ดูแลใจให้เยาวชน ให้ครบถึง 10,000 ครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนที่ก้าวเข้ามาจะได้รับความเข้าใจ การดูแล และคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและมืออาชีพผ่านแอปฯ อูก้า โดยไม่ต้องเสียทุนทรัพย์ เวลาในการอคอย และเสียโอกาสในการดูแลสุขภาพจิต

โครงการนี้มีเป้าหมายในการเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตสำหรับเยาวชน 2,500 คนในกรุงเทพฯ ด้วยบริการให้คำปรึกษาออนไลน์ฟรี และยังลดภาระในการเข้าถึงบริการสุขภาพจิต โดยที่เยาวชนจะได้รับการปรึกษาติดต่อกันอย่างน้อย 4 ครั้งจากจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยา 2 ครั้ง และอีก 2 ครั้งถัดไป โดยทีมอาสาสมัครที่ผ่านการอบรมเป็นผู้ดูแลใจ

การริเริ่มนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สปสช. เขต 13 ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นในการหาโซลูชันใหม่ที่ตอบสนองความต้องการเร่งด่วนด้านสุขภาพจิตของเยาวชนไทย โดยมูลนิธิกำแพงพักใจทำหน้าที่ผลักดันและดำเนินการโครงการนี้มาหลายปีด้วยระบบอาสาสมัคร เพื่อให้บริการด้านสุขภาพจิตแก่เยาวชนผ่านระบบออนไลน์อย่างยั่งยืน

แอปพลิเคชัน อูก้า ซึ่งเป็นเครือข่ายสุขภาพจิตออนไลน์ที่มีจิตแพทย์และนักจิตวิทยาเครือข่ายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย จะเป็นหน่วยบริการและเครื่องมือสำคัญในการเชื่อมต่อให้เยาวชนที่มีทะเบียนบ้านในกรุงเทพฯ สามารถใช้สิทธิของโครงการฯ ได้ฟรี รวมถึงการเชื่อมต่อและส่งต่อข้อมูลให้กับ สปสช. และมูลนิธิกำแพงพักใจ เพื่อประเมินและพัฒนาโครงการต่อไปในอนาคต

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ร่วมให้การสนับสนุนด้านวิชาการ และเนื้อหาการฝึกอบรมทีมอาสาสมัครผู้ดูแลใจ เพื่อเสริมสร้างชุมชนให้แข็งแกร่งและสามารถช่วยดูแลสุขภาพจิตของเยาวชนได้อย่างยั่งยืน

ด้วยความมุ่งมั่นและร่วมมือกันอย่างจริงจังของทุกภาคส่วน โครงการนี้จะช่วยลดอุปสรรคในการเข้าถึงการดูแลสุขภาพจิต สร้างชุมชนแห่งความเข้าใจ และเปิดประตูสู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อให้กำแพงพักใจไม่เพียงแค่เป็นที่พักพิงทางใจ แต่ยังเป็นแหล่งกำลังใจที่เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เยาวชนและชุมชนในกรุงเทพฯ อย่างยั่งยืน

สำหรับใครที่สนใจเข้าร่วมหรือสนับสนุนโครงการนี้ สามารถเยี่ยมชมและรับข้อมูลได้ที่ www.ooca.co/wallofsharingnhso เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม รวมถึงดาวน์โหลดแอปฯ อูก้า (Ooca) ได้ที่ https://ooca.co/wos เพื่อเริ่มใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2567

#เปิดใจเติมพลังชีวิต


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *