กลุ่มบริษัทยูนิไทยและซียูอีแอล จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ให้กับน้องๆ บ้านสมวัย คลองเตย


กลุ่มบริษัทยูนิไทยและซียูอีแอล ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม มอบของใช้ที่จำเป็น เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก และสนับสนุนเงินบริจาคให้มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม(บ้านสมวัย) คลองเตย นำโดย คุณชิรพงค์ ก่อกิจสัมมากุล Head of Thailand Shipping & Logistics, คุณสุภารัตน์ เอกจิตราอมร Country Finance Head  และคุณพรเพ็ญ ด่านภักดี ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร กลุ่มบริษัทยูนิไทย  พร้อมด้วยอาสาสมัครจากพนักงานกลุ่มบริษัทยูนิไทยแต่ละกลุ่มธุรกิจ  เข้าร่วมกิจกรรม บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสุข เด็กๆ สนุกสนาน และดีใจที่พี่ๆ ใจดีจากกลุ่มบริษัทยูนิไทยและซียูอีแอล ได้มาเยี่ยมและมอบปัจจัยที่จำเป็นให้กับน้องๆ บ้านสมวัย คลองเตย


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *