ไทยวาโก้ ลงนาม MOU Upcycling for Life เพื่อการบริหารจัดการขยะทะเลแบบครบวงจร


นายเมธา สุภากร กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการผลิต บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ ในโครงการ UPCYCLING FOR LIFE ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ และภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

บมจ.ไทยวาโก้ ดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG โดยได้ขับเคลื่อนเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างเป็นรูปธรรมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่สร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อม เรามุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการขยะตกค้างในธรรมชาติจากท้องทะเลและชายฝั่ง ที่จะนำมาสู่การแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ และสร้างสรรค์ ส่งเสริมทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการนำขยะพลาสติกจากท้องทะเล ยกระดับมาแปรรูปเป็นอุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์สำหรับช่วยเหลือสิ่งมีชีวิตในทะเล หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า อีกทั้งยังเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูการจัดการระบบนิเวศ และอนุรักษ์ท้องทะเลไทยให้มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุด

โดยมี นางสาวนวีนสุดา กระบวนรัตน์ รองประธานร่วม ฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท      อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ซึ่งอินโดรามา เวนเจอร์ส ในฐานะผู้ผลิตเม็ดพลาสติก PET และเม็ดพลาสติก PET รีไซเคิลรายใหญ่ที่สุดของโลก เป็นพันธมิตรสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนโครงการ นำขวด PET ที่รวบรวมได้เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล และร่วมกันสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *