การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ระหว่างฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่
กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย


บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน พร้อมเสริมสร้างความใกล้ชิด และกระชับความสัมพันธ์อันดีของทั้งสององค์กร ผ่านการเล่นกีฬาฟุตบอลร่วมกัน ณ สนามฟุตบอล Grand FOGO อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *