“กรมทะเล” ถือฤกษ์ดีปล่อยเรือ “โลมา” ลงน้ำ เสริมทัพภารกิจอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง


วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 06.30 น. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณสมถวิล วงษ์สุวรรณ ภริยา เป็นสุภาพสตรีผู้ประกอบพิธีปล่อยเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 807 (โลมา) ลงน้ำ โดยการเชิญมิ่งขวัญและมงคลสู่เรือเจิมป้ายชื่อเรือ ปิดทอง ผูกผ้าสามสี คล้องพวงมาลัย โปรยข้าวตอกดอกไม้ และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ตามประเพณีโบราณที่มีมาอย่างยาวนาน ในการนี้มี ร้อยเอก รชฏ พิสิษฐบรรณกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พล.ต.อ. ธนา ชูวงศ์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นายอุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล นายวรพจน์ ทรัพย์เกิด ผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายทวีผล เหมังกร และนายธนภัทร เหมังกร กรรมการผู้จัดการบริษัท ซีเครสท์ มารีน จำกัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมในพิธี ณ บริษัท ซีเครสท์ มารีน จำกัด เลขที่ 98 หมู่ที่ 2 ถนนท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้ดำเนินการต่อเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 807

นามเรียกขาน “โลมา” เพื่อใช้ในภารกิจด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำรวจระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ติดตามช่วยเหลือสัตว์ทะเล ตรวจสอบ และป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย และเกาะต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนชุมชนชายฝั่ง ซึ่งเรือถือเป็นพาหนะหลักและมีความสำคัญในการปฏิบัติภารกิจทางทะเล พร้อมด้วยอุปกรณ์ และเทคโนโลยีต่างๆ ที่ทันสมัย จะช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้การปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำเรื่องการบูรณาการการทำงานร่วมกับเครือข่ายภาคีต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาคเอกชน ตลอดจนพี่น้องชุมชนชายฝั่ง เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล และประชาชนในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง ร่วมด้วยช่วยกันในการสอดส่อง ปกป้อง คุ้มครองดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไป

ด้าน ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า กรม ทช. ได้มีพิธีวางกระดูกงูเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 807 ในห้วงเดือนสิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งวันนี้พร้อมปล่อยเรือดังกล่าวปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย โดยอยู่ในความดูแลของสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร) เรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 807 มีขนาดความยาว 80 ฟุต ภายในเรือ
มีเครื่องอำนวยความสะดวกสำหรับสนับสนุนภารกิจหลักของกรม ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สามารถปฏิบัติภารกิจในสภาพทะเล Sea State 2 มีอุปกรณ์สนับสนุนนักประดาน้ำ การฝึกดำน้ำ อุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับการดำน้ำ ตลอดจนช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลอีกด้วย รวมงบประมาณที่ใช้ในการจัดสร้างเรือดังกล่าวทั้งสิ้น 168,500,000 บาท ทั้งนี้ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน โดยใช้พาหนะ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชน รวมถึงดูแลปกป้องทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้สมบูรณ์ต่อไป


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *