เชฟรอนมอบเงินบริจาคแก่ศิริราชมูลนิธิ
ช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาส


เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวพรสุรีย์ กอนันทา (ขวา) รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบเงินบริจาคจำนวน 711,000 บาท ให้กับ นางสาวสุนันท์  สิรประภาธรรม (ซ้าย) ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานศิริราชมูลนิธิ เพื่อร่วมสบทบทุนบริจาคให้แก่กองทุนเพื่อการรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาส ให้เข้าถึงการบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ

ทั้งนี้ การมอบเงินบริจาคดังกล่าวเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ Chevron Humankind: เชฟรอนรวมพลัง ทำดีคูณสอง” ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนช่วยเหลือสังคมด้วยการร่วมบริจาคเงินให้กับมูลนิธิหรือองค์กรการกุศลต่างๆ รวม 10 องค์กร โดยบริษัทฯ จะสมทบทุนบริจาคให้อีกสองเท่าของทุกยอดเงินของพนักงาน รวมยอดบริจาคที่บริษัทฯ สมทบในครั้งนี้มีจำนวนกว่า 2.3 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 9 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 และได้มอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิและองค์กรการกุศลต่างๆ รวมแล้วกว่า 26 ล้านบาท


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *