นิปปอนเพนต์ สนับสนุนการแข่งขันทักษะงานตัวถังและสีรถยนต์
ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 32
ประจำปีการศึกษา 2566


บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ โดย นายกิตติพันธ์ บำรุงทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส และทีมงานครูฝึกโครงการโปรเตเจ้ (Protégé) เป็นตัวแทนบริษัทฯ สนับสนุนผลิตภัณฑ์สีพ่นรถยนต์เครื่องมือ อุปกรณ์ และผลิตภันฑ์ คุณภาพสูง ภายใต้แบรนด์ “Nax Premila ” สำหรับการแข่งขันทักษะงานซ่อมสีรถยนต์ฯ ทั้งในส่วนของระดับภาค ทั้ง 5 ภาค และระดับชาติครั้งที่ 32 การสนับสนุนกิจกรรมนี้มูลค่ามากกว่า 350,000 บาท

โดยมีการจัดงานการแข่งขันทักษะงานตัวถังและสีรถยนต์ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี นอกจากทาง บริษัทฯ จะสนับสนุนในส่วนของผลิตภัณฑ์สำหรับการแข่งขันแล้ว ทางทีมงานจากโครงการโปรเตเจ้ (Protégé) ยังรับหน้าที่เป็นกรรมการตัดสินด้วย เนื่องจากทางเราเป็นหนึ่งในผู้ออกเกณฑ์การแข่งขันทักษะงานสีรถยนต์ระดับชาติ ซึ่งเป็นความร่วมมือ จากทุกๆ ภาคส่วน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตัวถังและสีรถยนต์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานจริง และยกระดับทักษะฝีมือของผู้เรียนอาชีวศึกษา สู่มาตรฐานวิชาชีพสากล

การแข่งขันทักษะงานตัวถังและสีรถยนต์ฯ ระดับชาติ จัดขึ้นวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่ามา โดยมีตัวแทนระดับภาคเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 15 ทีมด้วยกัน ซึ่งแชมป์งานตัวถังและสีรถยนต์ปีนี้ เป็นของ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา รองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นของ วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา รองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นของ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ โดยทางตัวแทนบริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ เป็นผู้มอบรางวัลแก่ทีมที่ชนะเลิศ ,รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับรางวัล เป็นปืนพ่นสี คุณภาพสูง นิปปอนเพนต์ เพื่อนำไปใช้ในการฝึกฝนและพัฒนาทักษะให้ได้มาตรฐานยิ่งๆขึ้นต่อไป


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *