โรงไฟฟ้าพระนครใต้ กฟผ. คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม


นายนพพล พันธ์เงิน ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้ารับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม จากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 (The Prime Minister’s Industry Award 2023) ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมจัดขึ้น เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีความเป็นเลิศในการส่งเสริมและสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมของประเทศให้มีศักยภาพ โดยการเข้ารับรางวัลของโรงไฟฟ้าพระนครใต้ครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นการดำเนินกิจการของ กฟผ. ที่ใส่ใจชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมเสริมศักยภาพชุมชนให้เติบโตและแข็งแรง มุ่งตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *