การบริหารจัดการบุคลากรด้วยมาตรฐาน สร้าง Quality of Life ในการดูแลลูกบ้านของพลัส พร็อพเพอร์ตี้


พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จากประสบการณ์มากกว่า 27 ปี และความไว้วางใจจากลูกบ้านมากว่า 400 โครงการ จึงเข้าใจถึงความสำคัญในการคัดสรรบุคลากร ที่ต้องมีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมในการเข้ามาดูแล พร้อมมีทีมสนับสนุนส่วนกลางมืออาชีพในทุกด้านของการบริหารโครงการตั้งแต่ต้นจนจบ ด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล  โดยทางพลัสฯ มี สถาบัน PLUS Eduplex ที่มีส่วนในการพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐานการทำงานเดียวกัน  ที่จะมาช่วยเติมเต็มทักษะทั้ง Hard & Soft skill  ให้กับพนักงานเหล่านี้ให้ตรงตามมาตรฐานที่พลัสฯกำหนด รวมถึงมีการ training เฉพาะทางอีกด้วย เช่น  พนักงานรักษาความปลอดภัย ต้องมีการอบรมจาก SSI (Sansiri Security System) ฝึกระเบียบวินัยกับการป้องกันภัย ที่สามารถรับมือกับเหตุการณ์ได้ทันที มีการตรวจสอบด้วยการจัดให้มีจุดตรวจประจำการ ในบริเวณที่อาจเกิดความเสี่ยงขึ้นได้ โดยฝ่ายจัดการฯ ต้องมีระบบกำกับและควบคุมการทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเรียกว่า ชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Guard Scan) ที่สามารถตรวจสอบรายงานการเดินตรวจการณ์ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแต่ละคนได้  คนสวน จะได้รับการอบรมความรู้ในการดูแลต้นไม้ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่จากทีมรุกขกร ที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลต้นไม้ จะมีการสำรวจและทดแทนต้นไม้ที่ตายอยู่เสมอ   แม่บ้าน จะได้รับการอบรมความรู้ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์การทำความสะอาดให้เหมาะสมกับพื้นผิววัสดุที่แตกต่างกันจากผู้เชี่ยวชาญ ในโครงการที่มีหินอ่อนมูลค่าสูง ต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบำรุงรักษาหินอ่อนเป็นอย่างดี  รวมถึงมีการตรวจสอบทุกจุดด้วยการเช็กรอบการทำความสะอาดในแต่ละวัน เป็นต้น  พลัสฯมีความเชี่ยวชาญในการบริหาร ดูแล บำรุงรักษากายภาพ ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละโครงการ ให้ยังคงสภาพดี เป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าตราบนานเท่านาน  รวมไปถึงการคัดสรร Sub-Contract ที่จะเข้ามาทำงานร่วมกันก็เป็นอีกหนึ่งในการรักษามาตรการดูแลที่มีมาตรฐาน โดยบริษัทเหล่านี้ต้องเป็นบริษัทที่มีผลงานน่าเชื่อถือ ผ่านการตรวจสอบข้อมูลเรื่องชื่อ เสียง เครดิตของบริษัท การหมุนเวียนของพนักงาน ความรวดเร็วในการจัดหาบุคลากรทดแทน การดูแลของส่วนกลาง ความใส่ใจในการดูแลให้บริการ แก้ไขปัญหาให้กับผู้ว่าจ้าง เป็นต้น  ด้านความพร้อมของบุคลากร พลัสฯมีการตรวจสอบข้อมูลของพนักงานเป็นส่วนที่สำคัญ เพราะไม่ว่าจะเป็นงานรักษาความปลอดภัย แม่บ้าน คนสวน  พนักงานกำจัดแมลง ล้วนต้องทำงานเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินต่างๆ ของโครงการนั้นๆ  จึงมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเป็นการคัดกรองความปลอดภัยเสมอ  การสนับสนุนด้านการพัฒนาพนักงานของ Sub Contract  นอกจากบริษัทฯ เหล่านั้นจะมีการอบรมพนักงานเบื้องต้นแล้ว  พร้อมทั้งมีการตรวจสอบบริษัทคู่สัญญา Sub-Contract อยู่เสมอหากเกิดความบกพร่องไม่ว่ากรณีใด  ลูกบ้านก็จะได้รับการดูแลได้ดี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎระเบียบของนิติบุคคล รวมไปถึงสร้างประสบการณ์ที่ดีในการอยู่อาศัยด้วยกิจกรรมที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ในการสร้างคอมมูนิตี้ที่ดี

พลัสฯมีการบริหารจัดการโครงการที่ครบ Service All in one ในที่เดียว ช่วยลดขั้นตอน ความยุ่งยากในการคัดสรร  จัดหา  และจัดการเรื่องต่าง ๆ  การเลือกใช้บริษัทฯ ที่มีการบริหารจัดการแบบมืออาชีพก็เป็นคำตอบที่ดีที่สุด  คือการเลือกตัวแทนในการบริหารจัดการ  ทุกๆเรื่องที่จะเกิดขึ้น  ด้วยบทพิสูจน์การบริหารโครงการที่พักอาศัยกว่า 400โครงการ โดยคิดเป็นพื้นที่กว่า 19 ล้านตารางเมตร ยืนยันถึงความสำเร็จในการบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ  และในปี 2565 ยังคงเดินหน้ารับธุรกิจบริหารจัดการโครงการที่พักอาศัย ครอบคลุมโครงการคอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยว และทาวน์โฮม สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามบริการได้ทาง โทร. 02-688-7555 และทางเว็บไซต์ www.plus.co.th/service/living-management


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *