EPS จับมือ เจตาแบค ส่งมอบพลังงานสะอาดแก่ภาคอุตสาหกรรม
ผ่านโครงการพัฒนาเครื่องจักรเพื่อขายไอน้ำและไฟฟ้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม


บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)
1.นายณัฐพล โดมทอง  Energy Business Director บริษัท อีโค่ แพลนท์เซอร์วิสเซส จำกัด (EPS)
2.นายณัฐวุฒิ สมชัย   Managing Director บริษัท อีโค่ แพลนท์เซอร์วิสเซส จำกัด (EPS)
3.นายเฉลิม ปุณณะนิธิ  Head of Smart Green Industrial Business บริษัท อีโค่ แพลนท์เซอร์วิสเซส จำกัด (EPS)
4.นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
5.นายอัศวิน รจิตธำรง Vice President Special Project Division บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)

อีโค่ แพลนท์เซอร์วิสเซส (EPS) ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ เจตาแบค ด้านการพัฒนาเครื่องจักรเพื่อขายไอน้ำ ยกระดับการผลิตไอน้ำและไฟฟ้า ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน พร้อมส่งมอบพลังงานสะอาดแก่ภาคอุตสาหกรรมผ่านโครงการพัฒนาเครื่องจักรเพื่อขายไอน้ำ และไฟฟ้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ตอกย้ำความเป็นผู้นำโซลูชันและงานบริการด้านวิศวกรรมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

นายเฉลิม ปุณณะนิธิ Head of Smart Green Industrial Business บริษัท อีโค่ แพลนท์เซอร์วิสเซส จำกัด (EPS) เปิดเผยว่า จากการดำเนินธุรกิจของ EPS ตามแนวทาง ESG ที่ให้ความสำคัญกับองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ การดูแลสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Social and Governance: ESG) ด้วยการมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมผ่านการพัฒนา Smart Green Industrial Solution for Sustainability ที่ช่วยลดต้นทุนด้านการผลิต ลดการใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ทั้งนี้การก่อสร้าง ติดตั้ง หม้อไอน้ำอุตสาหกรรม (Boiler) เพื่อขายไอน้ำและไฟฟ้า นับเป็น 1 ใน  Solution ของกลุ่ม Smart Green Thermal and Power ของ EPS ที่ช่วยจัดการพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม ช่วยลดต้นทุนการผลิตด้านเชื้อเพลิงและปริมาณการปล่อย CO2 ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

“โครงการพัฒนาเครื่องจักรเพื่อขายไอน้ำและไฟฟ้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม นับเป็นโครงการที่ EPS และ เจตาแบค ร่วมกันศึกษาและพัฒนาการลงทุน หม้อไอน้ำอุตสาหกรรม (Boiler) ครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบเครื่องจักร ออกแบบการเดินเครื่องจักร (Operation Plan & Model) ออกแบบการซ่อมเครื่องจักร (Maintenance Plan) การจัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์พร้อมเชื้อเพลิงชีวมวลตามฤดูกาลที่เหมาะสมกับเครื่องจักรแต่ละประเภท และการ Test Run & Commissioning พร้อมการจัดการการเดินและซ่อมเครื่องจักรหลังการติดตั้ง เพื่อขายไอน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าคู่สัญญาในระยะยาว โดยการสนับสนุนจากเจตาแบคช่วยทำให้เราเข้าถึงการพัฒนาหม้อไอน้ำตามมาตรฐานระดับสากลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเป็นที่ยอมรับพร้อมทั้งมีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศมายาวนาน”

นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เจตาแบค  Clean Energy Solution and Environmental Protection Provider ผู้นำระดับโลก           ในธุรกิจหม้อไอน้ำอุตสาหกรรม (Boiler) และการให้บริการพลังงานครบวงจร มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านคุณภาพในการออกแบบ ผลิต ติดตั้ง และให้บริการหม้อไอน้ำอุตสาหกรรม (Boiler) ตามมาตรฐานสากล ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและเป็นพลังงานสะอาดให้กับลูกค้า

เจตาแบค มุ่งเน้นการให้บริการอย่างครบวงจรสำหรับธุุรกิจเครื่่องกำเนิดไอน้ำที่่ใช้พลังงานสะอาดและรักษาสิ่งแวดล้อม และขอแสดงความขอบคุณ EPS ที่ได้ให้โอกาสเจตาแบค ในการประสานความร่วมมือ พัฒนาโครงการ ก่อสร้าง ติดตั้ง Boiler เพื่อขายไอน้ำและไฟฟ้าให้กับลูกค้า โดยประกอบไปด้วยงานออกแบบ งานจัดหาเครื่องจักร งานก่อสร้างและติดตั้งพร้อมเดินเครื่องจักร และงานบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวล เจตาแบคยินดีให้ความร่วมมือเพื่อผลักดันโครงการดังกล่าว ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างเต็มกำลังความสามารถ”

EPS และ เจตาแบค เชื่อมั่นว่าความร่วมมือครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและส่งมอบพลังงานสะอาดให้กับอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืน

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ecoplantservices.com หรือสอบถามข้อมูลโทร. 080 079 3225


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *