เวียตเจ็ทคว้ารางวัล ‘Best Human Resource Digital Transformation Strategy Award’
จากงาน World HRD Congress ครั้งที่ 32


เวียตเจ็ทคว้ารางวัล ‘Best Human Resource Digital Transformation Strategy Award’ เน้นย้ำความสำเร็จด้านทรัพยากรบุคคลจากเวทีระดับโลก World HRD Congress ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 32 ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย

เวียตเจ็ทได้รับการยกย่องในการใช้กลยุทธ์ส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรบุคคล มุ่งหวังให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานของพนักงานเพื่อการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร รางวัลดังกล่าวได้รับการประเมินจากเกณฑ์สำคัญบางประการ อาทิ ความคิดริเริ่มในการแปรและผสมผสานวิสัยทัศน์เข้ากับการปฏิบัติงาน กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต

พิธีมอบรางวัล World HRD Congress ครั้งที่ 32 ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย มีวิทยากรเข้าร่วมงานกว่า 200 คน รวมถึงผู้นำระดับโลกกว่า 3,000 คนในสาขาผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลและอุตสาหกรรมจาก 119 ประเทศทั่วโลก

องค์กรเวียตเจ็ทประกอบด้วยบุคลากรหลายสัญชาติจำนวนมากกว่า 6,000 คน จาก 50 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ เวียตเจ็ทได้รับการจัดอันดับให้เป็นสถานที่ทำงานที่ดีที่สุดในเอเชีย รวมถึงได้รับการยกย่องเป็นบริษัทนายจ้างชั้นนำตลอดหลายปีที่ผ่านมาด้วยนโยบายการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านทรัพยากรบุคคล ส่งผลให้เวียตเจ็ทเป็นหนึ่งในสายการบินไม่กี่รายที่สามารถฟื้นตัวและขยายเครือข่ายเส้นทางบินได้อย่างรวดเร็วหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

เวียตเจ็ทมุ่งมั่นสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนื่องจากบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีลำดับความสำคัญสูงสุด บริษัทสร้างสรรค์นวัตกรรมและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงาน มอบโอกาสในการพัฒนาความสามารถของพนักงาน และผลักดันให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเติบโตของบริษัท อุตสาหกรรมการบิน และชุมชนในยุคดิจิทัล


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *