พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เป็นวิทยากรพิเศษ
Knowledge Based Facilities Management
ให้กับสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย


นายชาญ ศิริรัตน์  รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรอาคารและวิศวกรรมอาคาร บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ยืนแถวแรก คนที่ 9 จากซ้ายของภาพ) เป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายในหลักสูตร  “การบริหารทรัพยากรอาคาร” รุ่นที่ 2 ให้กับผู้บริหารและบุคคลทั่วไป ทั้งในภาครัฐและเอกชน  จัดโดยสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย โดยมีนายเชษฐ์ ตั้งตรงจิตรากุล นายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับ โดยในวันงานมีเนื้อหาการบรรยายเพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจในแนวคิดงานบริหารทรัพยากรอาคารที่เกี่ยวข้อง ให้มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรอาคาร ทั้งด้านกายภาพ วิศวกรรม จัดการพื้นที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการอัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีในการบริหารทรัพยากรอาคาร และการแชร์ประสบการณ์มากกว่า 27 ปีในการทำงานบริหารทรัพยากรอาคารและวิศวกรรมอาคาร  โดยมุ่งหวังจะเพิ่มศักยภาพ และทักษะความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งนำไปต่อยอดเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพต่อไป  ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  เมื่อเร็วๆ นี้

1.  นายเชษฐ์ ตั้งตรงจิตรากุล นายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (ยืนทางซ้าย)
2.  นายชาญ  ศิริรัตน์   รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรอาคารและวิศวกรรมอาคาร บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 
     (ยืนทางขวา)

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *