โปรแกรมฝึกอบรมและดูงานฉลากเขียวของเจ้าหน้าที่จาก สปป. ลาว


23 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มอบใบรับรองในโอกาสเสร็จสิ้นสำหรับโปรแกรมฝึกอบรมและดูงาน Coaching for Green Label Certification ในระหว่างวันที่ 12-23 กุมภาพันธ์ 2567 ภายใต้โครงการ SCP Outreach Asia – The Next Five ได้รับการสนับสนุนจาก GIZ ของคณะฝึกอบรมและดูงานจาก สปป. ลาว ทั้ง 3 คน ได้แก่ Ms. Donath Khamphothone, Mr. Bounthavy Thalavong และ Mr. Thilakone Sisouphanh

ซึ่งได้บรรลุวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนหลักการในการพัฒนาเกณฑ์ ฉลากสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย วิธีการตรวจสอบและกระบวนการรับรอง แนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล

ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ รวมถึงการมี ฉลากสิ่งแวดล้อม การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ อีกทั้งเส้นทางสู่สังคมคาร์บอนต่ำในอาเซียน (Scaling SCP)


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *