พาณิชย์ประกาศจัดงาน Prime Minister’s Export Award 2024


นายพรวิช ศิลาอ่อน  (กลาง) รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์  เป็นประธานในงานแถลงข่าวรางวัล Prime Minister’s Export Award 2024 รางวัลสูงสุดแห่งความภาคภูมิใจระดับประเทศสำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่งออกของไทย ภายใต้แนวคิด“Forward  and  Beyond, The Power of Perfection : ก้าวล้ำสู่สากล สร้างพลังสู่ความสำเร็จ สนับสนุนการใช้ Soft Power เชื่อมโยงธุรกิจการค้าสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน เพิ่มความน่าเชื่อถือการค้าระหว่างประเทศในตลาดสากล  โดยมี น.ส.ประอรนุช ประนุช (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า  ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่  (ขวาสุด) นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นางปัจฉิมา ธนสันติ (ที่ 3 จากขวา)  อดีตอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา นางนิศาบุษป์ วีรบุตร  (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ นายวิศิษฎ์ ลิ้มลือชา (ที่ 3 จากซ้าย)  รองประธานกรรมการหอการค้าไทย   และนายวิโรจน์ จงกลวานิช (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา   ให้เกียรติร่วมงาน ณ ห้องสยามฮอลล์ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท เมื่อเร็วๆ นี้


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *