“พัชรวาท” รัฐมนตรี ทส. ร่วมเป็นสักขีพยานการส่งมอบเงินระดมทุนของโครงการ Zero Starving Sea Turtles : อิ่มท้องน้องเต่าให้กับกรมทะเล


วันที่ 6 มีนาคม 2567 พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ร่วมเป็นสักขีพยานการส่งมอบเงินระดมทุนของโครงการ Zero Starving Sea Turtles : อิ่มท้องน้องเต่าให้ กับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) โอกาสนี้ ร้อยเอก รชฏ พิสิษฐบรรณกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ออส.) นางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายวิชัย ทองแตง นายอริณชย์ ทองแตง และ ด.ญ. อริสา ทองแตง เจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 กระทรวง ทส.

สืบเนื่องจากนายอริณชย์ ทองแตง และ ด.ญ.อริสา ทองแตง สองพี่น้อง ได้จัดตั้งกลุ่ม Below the Tides เพื่อมุ่งเน้นในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยเริ่มจัดทำโครงการแรกคือการอนุรักษ์เต่าทะเลภายใต้ชื่อ “Zero Starving Sea Turtles : อิ่มท้องน้องเต่า” โดยเป้าหมายหลักของโครงการนี้ คือการอนุบาลลูกเต่าทะเลให้ได้มาตรฐานเพื่อเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตจาก 0.1% ในกรณีที่ปล่อยตามธรรมชาติ เพิ่มเป็น 70% หรือมากกว่านั้น โดยตระหนักถึงความสำคัญยิ่งของเต่าทะเลที่มีต่อระบบนิเวศทางทะเลและปัจจุบันเต่าทะเลเป็นสัตว์ที่ถูกขึ้นทะเบียนอยู่ในระดับใกล้สูญพันธุ์ขั้นวิกฤต (Endangered species) โครงการนี้ได้ทำการระดมทุนบนแพลตฟอร์ม “เทใจดอทคอม” ของมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2566 มีเป้าหมายในการระดมทุน เป็นจำนวนเงิน 600,000 บาท เพื่อเป็นค่าอาหารเต่าภายใต้การดูแลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ต่อจากนั้น พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีฯ ทส. ได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมคณะทีมงานโครงการฯ ที่ได้ริเริ่มโครงการที่ดี จากจุดเล็กๆ จนกลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจขยายสู่วงกว้าง ทั้งนี้ ในส่วนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) พร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการฯ ทั้งด้านข้อมูลการอนุบาลเต่า งานวิจัย และการนำเสนอให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของเต่า อีกทั้งเพื่อคืนความสมดุลของระบบนิเวศใต้ท้องทะเลให้กลับมาโดยเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) กล่าวว่า การได้รับทุนสนับสนุนในครั้งนี้ นับว่าเป็นกำลังสำคัญในด้านการอนุรักษ์และการต่อยอดการวิจัยศึกษาการอนุบาลลูกเต่าทะเลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก ปัจจุบันเต่าทะเลกำลังอยู่ในสภาวะถูกคุมคามเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเต่าทะเลชนิดเต่ากระ มีจำนวนลดลงมาก เนื่องจากในอดีตมีการใช้ประโยชน์จากกระดองของเต่ากระที่สวยงามเพื่อนำมาทำเป็นเครื่องประดับ นำเนื้อและไข่มารับประทาน จึงได้มีการก่อตั้งโครงการสมเด็จ อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ เกาะมันใน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เมื่อปี พ.ศ. 2522 และได้ดำเนินงานอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลอย่างต่อเนื่อง โดยทำการเพิ่มปริมาณเต่าทะเลจากการเลี้ยงดูแลให้มีขนาดใหญ่และเหมาะสมต่อการขยายพันธุ์ในธรรมชาติได้ด้วยตนเอง จึงจะนำปล่อยกลับคืนสู่ท้องทะเลต่อไป


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *