ตลาดเกษตร ม.อ. ร่วมกับเทศบาลเมืองคอหงส์ หารือการขับเคลื่อน “ชุมชนยั่งยืนด้วยอาหารปลอดภัย”


พร้อมนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนให้มากที่สุด มุ่งพัฒนาบริหารจัดการตลาดเพื่อความยั่งยืน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย รศ. ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ ผศ. ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ และ รศ. ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ร่วมหารือการขับเคลื่อน “ชุมชนยั่งยืนด้วยอาหารปลอดภัย” โดยมี นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอหาดใหญ่ นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพูดคุยหารือ ณ ห้องประชุมตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567

รศ. ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ กล่าวว่า ตลาดเกษตร ม.อ. เป็นตลาดที่ดี มีคุณภาพในระดับประเทศ ในโอกาสที่นายอำเภอหาดใหญ่ และนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ ได้นำตัวแทนผู้จำหน่ายจากตลาดต่าง ๆ มาเข้าร่วมรับหารือในวันนี้นับว่าเป็นเกียรติ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ยินดีต้อนรับทุกท่าน

ผศ. ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้มากมาย และยินดีที่จะสนับสนุนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับชุมชนและเขตพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย

นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ กล่าวด้วยว่า วันนี้ได้เชิญชวนตัวแทนพ่อค้าแม่ค้าจากตลาดชุมชนเมืองคอหงส์ และตลาดสายเตราะ บ้านในไร่ เพื่อมาดูงานเรื่องสุขภาพและอาหารปลอดภัย นับว่าเป็นความโชคดีที่เทศบาลเมืองคอหงส์ อยู่ในพื้นที่เดียวกันกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงอยากดำเนินการร่วมกันและนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนให้มากที่สุด วันนี้ผู้บริโภคมีความเชื่อถือและมั่นใจในความปลอดภัยต่อสินค้า รวมทั้งพืชผลทางการเกษตรของตลาด ม.อ. เพราะได้ถูกคัดสรรมาแล้ว ทางเทศบาลจึงจำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ของที่นี่ และตั้งใจอยากมาเรียนรู้การบริหารจัดการตลาดเพื่อความยั่งยืน

ภายหลังเสร็จสิ้นจากการร่วมพูดคุยหารือ คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้นำนายอำเภอหาดใหญ่ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ และผู้เกี่ยวข้องร่วมเดินชมตลาดเกษตร ม.อ. อีกด้วย


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *